Factsheet Spitsmijden

  • Auteur: XTNT
  • Bron: CROW
  • Aantal Pagina's: 11
  • Datum: 22 mrt 2015
  • Type: Factsheet
  • Onderwerp(en): Mobiliteitsmanagement

Sinds 2007 zijn diverse projecten in gang gezet om automobilisten te verleiden om buiten de spits te gaan reizen. Wat kunnen we zeggen over de achtergronden en resultaten hiervan?

Deze factsheet geeft een overzicht van de motieven en weerstanden die spelen bij mensen om wel of niet aan een spitsmijden-project deel te nemen. Er wordt ingegaan op aangrijpingspunten hoe hiermee om te gaan als je een spitsmijden-project wilt opzetten. De verschillende voorbeeldprojecten laten zien wat de effecten waren.

© Copyright 2014 CROW