Factsheet Ouderbetrokkenheid en verkeersopvoeding Informatie en tips voor producenten en uitvoerders verkeerseducatie en -campagnes 0-18 jaar

Uit recent onderzoek van Tabula Rasa (2017) blijkt dat in principe ouders veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke onderwerpen vinden. Toch zijn ouders hier niet veel mee bezig omdat verkeersopvoeding bij ouders geen prioriteit heeft; door het drukke gezinsleven en haast op weg naar school, schiet bewust bezig zijn met verkeer er regelmatig bij in. Gelukkig maken veel ouders niet in de nabije omgeving ernstige ongelukken mee. Hierdoor denken ze dat het wel meevalt met de verkeersonveiligheid; de urgentie om aan de slag te gaan met het kind mist. Opvallend is dat ouders denken dat ze goed bezig zijn en dat verkeersopvoeding ook hun taak is, terwijl blijkt dat de kennis over het verkeer en inzicht in eigen gedrag niet altijd voldoende aanwezig is. Ook geven ouders soms zelf het verkeerde voorbeeld en hebben ze niet in de gaten welke impact een fout voorbeeld heeft voor hun kind. Om kinderen veilige en zelfstandige verkeersdeelnemers te laten worden moet de eigen rol en verantwoordelijkheid van ouders meer aandacht krijgen.

In 2017 is het onderzoek ‘De betrokkenheid van ouders/opvoeders bij verkeersveiligheid verhogen’ uitgevoerd in opdracht van provincies Utrecht, Brabant, Drenthe, Flevoland, Zeeland, ROV ZuidHolland, ROV Oost Nederland en Vervoerregio Amsterdam. 
 
Dit onderzoek geeft veel bruikbare tips en handvatten voor effectieve en minder effectieve interventies voor verkeersopvoeding door ouders. Om producenten en uitvoerders van verkeerseducatiemateriaal en verkeerscampagnes te helpen hebben CROW en de Vervoerregio Amsterdam diverse uitgangspunten samengevat in de Factsheet Ouderbetrokkenheid en verkeersopvoeding.
 

© Copyright 2014 CROW