Factsheet e-fiets stimulering en e-bike stimulering

Bij de aanschaf van een e-bike of e-fiets spelen verschillende overwegingen een rol om dat wel of niet te doen. Ook bij 'probeeracties' moet je als initiator goed nadenken over wat mensen motiveert om hier gebruik van te maken.

Deze factsheet geeft inzicht in motieven en weerstanden van mensen om een e-fiets of e-bike aan te schaffen en van welke gedragsprincipes je gebuik kan maken bij het stimuleren van het gebruik van deze vervoersmiddelen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een paar voorbeelden.

© Copyright 2014 CROW