Factsheet Autodelen en gedrag

  • Auteur: XTNT
  • Bron: CROW
  • Aantal Pagina's: 9
  • Datum: 22 mrt 2015
  • Type: Factsheet
  • Onderwerp(en): Mobiliteitsmanagement

Autodelen is nog geen gemeengoed in Nederland. Het aandeel mensen dat aan autodelen doet groeit echter wel. Wat zijn de overwegingen van mensen om het wel of niet te doen?

Deze factsheet geeft aan met welke gedragsprincipes je te maken hebt als je nadenkt over autodelen en/of het stimuleren ervan. Ter illustratie is een aantal voorbeelden opgenomen met hun effecten waar beschikbaar.

© Copyright 2014 CROW