Erasmus Medisch Centrum Rotterdam parkeerproblemen oplossen met belonen én straffen

  • Auteur: Advier
  • Aantal Pagina's: 2
  • Datum: 4 jan 2016
  • Type: Praktijkvoorbeeld
  • Onderwerp(en): Mobiliteitsmanagement

Het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) dat in het centrum van Rotterdam ligt, kampte met parkeerproblemen voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Om dit aan te pakken, zorgde het ziekenhuis voor een nieuwe parkeergarage en kregen medewerkers een individueel reisbudget waarbij autogebruik geld kost en alternatieve reisopties worden beloond. Voor een organisatie met 10.000 medewerkers was dit budget een makkelijk te implementeren maatregel die weinig administratie kostte. Het gevolg? Het aantal medewerkers dat met de auto naar het werk kwam, daalde van ongeveer 45 procent naar een kleine 25 procent. Dat leverde zo’n 700 parkeerplekken op. Die ruimte kwam vervolgens ten goede aan bezoekers en patiënten.

Oorzaken van het bereikbaarheidsprobleem
Voor de aanpassingen stonden er op sommige dagen files voor zowel de bezoekers- als de medewerkersgarage. Een forse rij auto’s die soms tot in de nabijgelegen Maastunnel stilstonden. Een tweede oorzaak van het bereikbaarheidsprobleem was een tijdelijke afname van het aantal beschikbare parkeerplaatsen.


De geplande grootschalige verbouwing van het Erasmus MC reduceerde het aantal parkeerplaatsen van 2.700 naar 1.700. Ten derde moest de CO2-uitstoot aantoonbaar worden teruggebracht vanwege een milieuvergunning toegekend door de gemeente Rotterdam. Alleen het aantal parkeerplaatsen uitbreiden was dus ontoereikend. Daarom zat de oplossing vooral in het verkleinen van de vraag. Wat bleek: van de mensen die binnen een straal van vijf tot zes kilometer van hun werkplek wonen, nam een groot aantal de auto naar het werk.
 
Mobiliteitsbeleid: keuze uit twee opties
Het ziekenhuis ontwikkelde een mobiliteitsbeleid waarbij medewerkers konden kiezen uit twee opties: een autoregeling en een individueel reisbudget.
 
Autoregeling:
  • Medewerkers kunnen met de auto komen, maar krijgen geen reiskostenvergoeding.
  • Bovendien betalen zij parkeergeld à 1,50 euro per dag tijdens piekuren (06.30 – 13.00 uur) en 0,50 euro tijdens daluren (13:00 - 06.30 uur).
  • Medewerkers die binnen 6 kilometer van het Erasmus MC wonen, betalen 4 euro parkeergeld (piekuren) en 0,50 euro (daluren).
 
Individueel reisbudget:
  • Medewerkers die niet met de auto komen, krijgen een vergoeding van 10 cent per kilometer.
  • Medewerkers die toch de auto willen nemen, kunnen daar twaalf keer per jaar voor kiezen, voor 1,50 euro per dag. Vanaf de dertiende keer wordt dit bedrag verhoogd naar 12,50 euro.
 
Fietsregeling:
Tegen inlevering van onder meer bruto loon kunnen werknemers fiscaal aantrekkelijk een fiets aanschaffen.
 
Verleiden
Door het straffen-belonen-beleid zullen veel medewerkers het autogebruik flink heroverwegen. Zeker binnen een straal van zes kilometer zullen veel kiezen voor de fiets. Om te voorkomen dat mensen terugvallen in hun oude gedrag zodra de afstraffing en beloning wegvalt, is de component verleiden eraan toegevoegd. Medewerkers kunnen met hun brutoloon een fiets aanschaffen. Staat de fiets eenmaal in de schuur, dan is de stap kleiner om die paar gezonde kilometers te trappen.
 
Verandering biedt kansen
Mensen houden van zekerheid en eenvoud, van vaste gewoonten. Veranderingen zoals een verhuizing, wegwerkzaamheden of tijdelijk minder parkeergelegenheid bieden een uitgelezen kans om deze default bias, het standaardautogebruik, om te buigen. Mensen zijn even uit hun vaste patroon en staan dan eerder open voor andere opties die vervolgens een nieuwe routine kunnen worden. Discontinuïteiten zijn een trigger voor gedragsverandering.
 
Beperken tot de hoofdlijnen
“Om een goed vervoersplan op te stellen voor 10.000 medewerkers, kun je je het best beperken tot de hoofdlijnen”, aldus André Vos, projectleider vervoersmanagement Erasmus MC. “Formuleer heldere doelen en richt je op makkelijk te implementeren maatregelen. Daarmee leg je een goede basis en krijg je de instrumenten om met mobiliteit te spelen. Daarna kun je gericht aanscherpen of bijschaven als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen.”
 
Bronnen:
Grip op gedrag 
Factsheets Beter Benutten 
 
 

© Copyright 2014 CROW