E-bike informatiedagen (Raalte)

  • Auteur: Thomas Coolen
  • Aantal Pagina's: 2
  • Datum: 25 nov 2016
  • Type: Praktijkvoorbeeld
  • Onderwerp(en): Fiets, Verkeersveiligheid

Voorbeeld van hoe de gemeente Raalte zelf e-bike informatiedagen heeft georganiseerd voor oudere inwoners en daarbij ook goed heeft gekeken naar de effecten ervan.

Lokale aanpak voor een landelijk probleem
Ouderen krijgen steeds meer mobiliteitsmogelijkheden. Een relatief recente ontwikkeling, de E-bike, heeft echter ook negatieve bijwerkingen. De hoge snelheid en technologische moeilijkheid zijn voor ouderen lastige factoren aan het gebruik van de E-bike, wat landelijk lijkt te leiden tot een relatief hogere betrokkenheid bij ongelukken – ook eenzijdig – onder deze groep. Ouderen hebben daarnaast een hoog risico op letsel als gevolg van een val met de fiets. In Raalte is hiermee proactief wat gedaan ; in de faciliteit van de lokale fietsvereniging zijn meerdere E-bike informatiedagen georganiseerd, waarvoor iedereen zich gratis kon inschrijven. De onderzoekers hebben niet verder gekeken naar het huidige gedrag; de landelijke signalen zijn gezien als vertrekpunt voor organisatie van de E-bike informatiedagen.

Theoretische uitleg en praktische toepassing
De informatiedagen bestonden uit twee kernonderdelen. Allereerst werd de deelnemers een theoretische uitleg gegeven, waarin gekeken werd naar verschillende typen E-bikes, en eveneens een uitleg werd gegeven over veilig gebruik van de e-fiets en de relevante verkeersregels. Deze theorie werd vervolgens in het praktische deel direct toegepast onder individuele begeleiding. Het praktische deel bestond zelf weer uit twee componenten; eerst werd op een verkeersvrij terrein individueel geoefend met omgang met de fietsen, waarna als groep een rit werd gemaakt op de openbare weg.

Doelstellingen van de gemeente
De gemeente wilde met de E-bike informatiedagen vooral bereiken dat ouderen op een veiligere manier gebruik kunnen maken van de E-bike in het verkeer. De theorie bracht hierbij zowel meer kennis over de fiets waarvan men gebruik maakt – om zo met meer zelfvertrouwen gebruik van de fiets te kunnen maken - als inzicht in verkeersregels waarvan de ouderen wellicht niet meer voldoende af weten. De praktijktoepassing gaf de gemeente de mogelijkheid om directe, persoonlijke feedback te geven aan elke deelnemer, waarna alle opgedane kennis en ervaring getest werd met een groepsrit.

Vooral belang bij informatie
In de evaluatie van het project is gekeken naar de motieven van ouderen om deel te nemen aan de e-bike informatiedagen. Twee derde van de deelnemers zei simpelweg meer informatie te willen over (het gebruik van) de E-bike, en slechts 4% gaf aan dat het met het overwinnen van angsten te maken had.

Uitgebreide evaluatie brengt effecten in beeld
Omdat de provincie Overijssel interesse toonde in de E-bike informatiedagen, en graag meer wilde weten over de effecten van het project, heeft zij een uitgebreide evaluatie laten uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau. Deze evaluatie bestond uit een telefonisch afgenomen enquête, onder 68 van de 213 deelnemers.
Uit deze enquête bleek dat alle onzekerheid over het gebruik van de E-bike bij de gehele deelnemersgroep verdwenen was – waar 16% aangaf voorafgaand aan de lessen wel eens onzekerheid te ervaren over gebruik van de E-bike. Ook gaf 85% aan een beter inzicht in de E-bike en verschillende typen te hebben. 19% van de groep schafte een E-bike aan na het bijwonen van de informatiedagen. Een groot deel van de deelnemers geeft echter aan dat ze niet meer gebruik zijn gaan maken van de E-bike door de informatiedagen; slechts 9% zegt dit wel te doen.
De E-bike informatiedagen in Raalte zijn een voorbeeld van hoe een project eenvoudig in elkaar kan zitten, en een goede evaluatie veel duidelijk kan maken over de effecten van de maatregel. Ook zijn door de provinciale subsidie voor het evaluatieproces, de kosten voor de gemeente over het algemeen laag gebleven.
 

© Copyright 2014 CROW