Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

  • Auteur: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
  • Aantal Pagina's: 152
  • Datum: 4 mrt 2015
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Gedrag algemeen

Met dit advies geeft de Rli handvatten voor hoe de overheid gedragskennis bewust en verantwoord kan inzetten. De aard van de analyse van individueel menselijk gedrag maakt dat het soms over kleine en hele concrete dingen gaat

Het advies bestaat uit drie delen: het advies zelf 'Doen en laten'; het gedragsanalysekader, en De Gedragtoets. Meer informatie vindt u hier.

© Copyright 2014 CROW