De ontwerpweggebruiker Kenmerken van de weggebruiker en de relatie met verkeersmanagement

  • Auteur: Traffic Quest
  • Aantal Pagina's: 37
  • Datum: 10 jan 2013
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersmanagement

Inzicht in het gedrag, de competenties en de motivaties van de weggebruiker, in interactie met de verkeersomgeving, is noodzakelijk voor het ontwerp van effectieve maatregelen voor verkeersmanagement

Dit rapport geeft een raamwerk op basis van cognitief- en sociaal psychologische eigenschappen van ‘de weggebruiker’, aan de hand waarvan verkeersmanagementmaatregelen kunnen worden ontwikkeld met een optimaal effect. Bovendien wordt beschreven welke vragen nog open staan, en welke kennisontwikkeling nog nodig is om meer inzicht te krijgen in het gedrag van weggebruikers. Ook de evaluatie van maatregelen wordt besproken. Tenslotte wordt het raamwerk toegepast op enkele voorbeelden uit de praktijk.
 
 

© Copyright 2014 CROW