De menselijke beslisser over de psychologie van keuze en gedrag

  • Auteur: WRR
  • Aantal Pagina's: 328
  • Datum: 30 nov 2009
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Gedrag algemeen

In deze bundel geven vooraanstaande Nederlandse wetenschappers een state of the art overzicht van de empirische kennis over keuzegedrag. De auteurs zijn onder meer afkomstig uit de psychologie, economie, neurobiologie en filosofie. In deze disciplines is de laatste jaren veel nieuwe en fascinerende kennis ontwikkeld over keuzegedrag.

Geen zelfzuchtige homo economicus

Hoewel de auteurs vanuit zeer verschillende invalshoeken het menselijk keuzegedrag belichten, keren twee bevindingen steeds terug. Ten eerste: mensen gedragen zich vaak niet zoals wordt verondersteld in de rationele keuzetheorie. Deze theorie klinkt door in veel overheidsbeleid van de laatste jaren, zoals de deregulering en privatisering op diverse terreinen. De mens blijkt echter geen koele en zelfzuchtige homo economicus. Mensen betrekken lang niet altijd alle beschikbare informatie in hun keuze, houden wel degelijk rekening met de belangen van anderen, en kiezen soms uitgesproken ‘irrationeel’. Zo willen veel mensen bijvoorbeeld echt afvallen, maar bezwijken zij desondanks geregeld voor de verleiding van een lekkere maar vette maaltijd.

Wel logisch gedrag

Maar ten tweede, er schuilt wel degelijk logica in menselijk keuzegedrag. De afwijkingen van het rationele keuzemodel zijn niet volstrekt toevallig, maar volgen een bepaalde systematiek. Dat is van groot belang, want daardoor wordt doelgerichte interventie mogelijk. De kennis over keuzegedrag die in deze bundel wordt gepresenteerd, opent dan ook nieuwe perspectieven voor beleidsmakers die het gedrag van mensen willen be├»nvloeden. Dat lijkt hard nodig, want veel maatschappelijke problemen kunnen alleen worden opgelost als mensen anders gaan kiezen, bijvoorbeeld voor een gezonder levensstijl of zuiniger omgang met energie. De auteurs in dit boek gaan onder meer in op de mogelijkheid om keuzegedrag te be├»nvloeden via de wijze waarop de keuzes worden aangeboden (‘keuzearchitectuur’) en via de sociale en fysieke omgeving.

© Copyright 2014 CROW