Checklist verkeerseducatie 10 stappen, substappen, toelichting en voorbeelden

  • Auteur: RHDHV
  • Bron: CROW-KpVV
  • Aantal Pagina's: 71
  • Datum: 29 nov 2018
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

Deze publicatie beschrijft de werkwijze en de procedure voor de toepassing van de “checklist verkeerseducatie”. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de personen die verkeerseducatieve producten aan de hand van de checklist gaan beoordelen. De checklist is ook bruikbaar om achteraf te toetsen of een product goed is opgebouwd. Iedere stap is geïllustreerd met een paar voorbeelden uit de praktijk. Een groot deel van de producten in de CROW-KpVV Toolkit Verkeerseducatie zijn of worden getoetst aan de hand van deze educatieve checklist.

De checklist geeft een gedetailleerde toelichting op de manier waarop aan de hand van de in de checklist opgenomen criteria producten moeten worden beoordeeld. Ook zijn er voorbeelden ter illustratie opgenomen. Daarnaast geeft het document aan ontwikkelaars en gebruikers van verkeerseducatieve producten inzicht in de gebruikte beoordelingscriteria en de wijze waarop de beoordelingen in de praktijk tot stand komen. 

Resultaten van toetsingen worden gepubliceerd in de digitale toolkit met verkeerseducatieve producten die te vinden is op de website Mobiliteit en gedrag van CROW: www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/toolkit.
 

© Copyright 2014 CROW