Change is cool Inzichten uit fietsstimuleringsprojecten

  • Auteur: XTNT, MuConsult, &Morgen
  • Aantal Pagina's: 58
  • Datum: 1 jan 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Fiets

Het E-book geeft inzicht in de drie fasen van een succesvol fietsstimuleringsproject en de diverse (rand) voorwaarden en motivatoren die uiteindelijk leiden tot blijvende gedragsveranderingen.

Hoofdstuk 1 schetst een beeld van het doel van het E-book. Het beschrijft waar vandaan we vertrekken wat betreft fietsgedrag in Nederland en biedt daarnaast een ordeningsprincipe voor interventies op het gebied van fietsstimulering. Dit wordt onder andere gedaan via een piramide met satisfiers, social proof en dissatisfiers.

In hoofdstuk 2 wordt de fiets ‘uit de schuur’ gehaald en zoomen we in op het werven van deelnemers; hoe maken we ons klaar voor een inspirerend en effectief fietsstimuleringsproject?

In het daarop volgende hoofdstuk stappen we op de fiets (de gedragsverandering in gang zetten). Om in hoofdstuk 4 vol op de pedalen te staan. Volle kracht vooruit dus, behouden van nieuw gedrag.

In het laatste hoofdstuk stappen we even af om van het uitzicht te genieten: welke prachtige landschappen wachten ons nog op de verdere tocht door de wereld van fietsstimulering.

Het E-book Dit E-book is opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

© Copyright 2014 CROW