Belonen voor spitsmijden: effecten van mobiliteitsprojecten

  • Auteur: Henk Meurs, Casper Stelling, Rinus Haaijer
  • Aantal Pagina's: 24
  • Datum: 30 dec 2015
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Mobiliteitsmanagement

De projecten zijn in de periode 2008-2012 uitgevoerd in de vijf drukste regio’s van Nederland. Uit het onderzoek, op basis van enquêtegegevens en geregistreerde spitsmijdingen, blijkt dat mensen besluiten te participeren op basis van de hoogte van de beloning, alsook op basis van het gevoel van urgentie van de congestieproblemen, de mogelijkheden om gedragsveranderingen te laten zien en de moeite die men moest doen om te kunnen participeren. Deelnemers laten een substantiële vermindering zien van het gebruik van de spitsen. Men gaat vooral vaker buiten de spitsen reizen. Daarnaast wordt vaker thuis gewerkt en in regio’s met een goed openbaar vervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en fiets. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat belonen voor reizen buiten de spits een effectieve benadering kan zijn voor realisatie van gedragsverandering.

© Copyright 2014 CROW