A2/ N2 Eindhoven: wanneer weggebruikers boodschappen op DRIP’s opvolgen

  • Auteur: Advier
  • Bron: Mobiliteit en gedrag, begrijpen en beïnvloeden, CROW, 2013
  • Datum: 10 mei 2016
  • Type: Praktijkvoorbeeld
  • Onderwerp(en): Verkeersmanagement

Door file op de A2 bij Eindhoven is het voor doorgaand verkeer soms sneller om via de parallelbaan N2 te rijden. Wanneer er alleen geïnformeerd wordt over het aantal kilometers file via de A2 en die via de N2, blijven veel weggebruikers toch kiezen voor de verstopte snelweg A2.

Oorzaken ongewenst gedrag
Verkeersmanagers willen de doorstroming bevorderen door het verkeer beter te spreiden over het beschikbare netwerk. Met behulp van het raamwerk human factors (zie hoofdstuk 6 van Mobiliteit en Gedrag). is geanalyseerd of weggebruikers het gewenste gedrag:
 
  1. willen vertonen
  2. kunnen vertonen
  3. begrijpen
  4. waarnemen.
 
De uitkomst is dat weggebruikers gewend zijn om de A2 te pakken, omdat dat de snelste route is. De parallelbaan N2 is geen snelweg en heeft bovendien een limiet van 80 km/h. Daardoor is deze weg normaal gesproken voor doorgaand verkeer juist de verkeerde keuze is omdat het langzamer is. De boodschap dat de N2 filevrij is, leidt daarom niet tot de gewenste verandering.
 
Oplossing: geef reizigers een onderbouwd advies
Weggebruikers zijn in staat het gewenste gedrag uit te voeren (‘kunnen’). Alleen informeren over het aantal kilometers file is in deze situatie, waarbij er sprake is van een afwijking van de normale situatie, niet afdoende om de gewenste spreiding over het netwerk te realiseren. Er is meer nodig, namelijk dat weggebruikers begrijpen dat er sprake is van een afwijking van de normale situatie. En een advies voor het gewenste gedrag.
 
Bij het keuzepunt tussen de A2 en de N2 levert de boodschap ‘A2 6km file, N2 Randweg filevrij’ niet het gewenste effect op, omdat deze alleen informatie bevat. De boodschap ‘A2 6km file, Venlo/ Maastricht volg Randweg N2’ slaat wel aan. Die bevat namelijk een advies met onderbouwing.
 
Nog beter zou het zijn wanneer dit advies onderdeel is van de routeadviezen van een navigatiesysteem.

Bron

Verschillende wensen wegbeheerder en weggebruiker analyseren, Ilse Harms, in: Mobiliteit en gedrag, begrijpen en beïnvloeden, CROW, 2013.
 

 

© Copyright 2014 CROW