a.s.r. Utrecht minder parkeerproblemen ondanks invoering Het Nieuwe Werken

In 2011 voert verzekeraar a.s.r. een centralisatie door: van 11 locaties naar één locatie. Het bedrijf voert Het Nieuwe Werken in op het bestaande pand in de Utrechtse kantorenwijk Rijnsweerd. Het aantal medewerkers met standplaats Utrecht neemt toe van 2.400 naar 3.600 en veel nieuwe medewerkers moeten verder reizen. Hoewel minder mensen dagelijks naar de locatie reizen, dreigt een parkeerprobleem. Om dit probleem op te lossen, maakt het bedrijf het moeilijker voor personeel dat in de buurt woont, om te parkeren. Tegelijkertijd worden andere vervoerwijzen gestimuleerd.

Mobiliteitsbeleid
Het nieuwe mobiliteitsbeleid van a.s.r. ziet er als volgt uit:
  • Binnendienstmedewerkers die binnen een straal van 10 kilometer van het werk wonen, hebben geen recht meer op een parkeerplek. Later komt daarbij dat externen in principe geen parkeerplek krijgen toegewezen. Ook wordt de regeling versoepeld: op de woensdag en vrijdag mag iedereen parkeren, omdat er dan geen knelpunten zijn. Ook wordt de straal van 10 kilometer verkleind.
  • Tegelijkertijd worden fietsen en openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt. Medewerkers kunnen een fietsvergoeding ontvangen. Ook kunnen ze gebruik maken van de Utrecht Bereikbaar-pas (later: QB-pas). Daarmee kunnen ze met tram en bus reizen. De trein valt ook onder deze pas, totdat de NS in 2011 de samenwerking stopzet.
  • a.s.r. doet mee aan de fietscampagne Rij2op5. Deze actie motiveert medewerkers die tot 15 kilometer van hun werk wonen, om twee van de vijf werkdagen op de fiets te komen. Het bedrijf stelt tevens een fietsambassadeur aan. Ook wordt a.s.r. tweede in een bedrijvenfietswedstrijd, waarin ieder bedrijf een team van 10 medewerkers afvaardigt, dat zoveel mogelijk fietskilometers proberen te maken in één week tijd.
  • Tijdens een jaarlijkse mobiliteitsmarkt kunnen medewerkers informatie krijgen over mobiliteit. Ook kunnen ze er de Utrecht Bereikbaarpas aanschaffen. De markt vormt het podium voor de kickoff van de fietsacties.
  • Wanneer mensen bezwaar hebben tegen het afnemen van het parkeerrecht, kunnen ze terecht bij een onafhankelijk comité dat zich uitspreekt over specifieke situaties.
 
Sense of urgency
De centralisatie bij a.s.r. heeft het noodzakelijk gemaakt om het mobiliteitsbeleid te verbeteren. Daardoor is draagvlak ontstaan voor het invoeren van parkeerbeleid, ook al zijn er negatieve consequenties.
 
Door het nieuwe gedrag te faciliteren en financiële beloningen te verstrekken in de vorm van een fietsvergoeding, zijn medewerkers positief gestimuleerd.
 
Daarnaast is een nieuwe sociale norm geïntroduceerd. Activiteiten als de mobiliteitsmarkt en de deelname aan diverse fietsacties maken duidelijk dat het management een nieuwe koers vaart. In het algemeen willen mensen niet teveel afwijken van het gangbare. Mensen hebben de neiging om hun gedrag aan te passen om aan de nieuwe norm te voldoen.
 
Resultaten
  • Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de parkeergelegenheid daalt van 61% tot 53%.
  • De versoepeling van het parkeren op woensdag en vrijdag heeft niet geleid tot extra parkeerders.
  • Ook het versoepelen van de 10-kilometergrens naar 8 en later 5 kilometer leidt nauwelijks tot meer autogebruik. Blijkbaar zijn nieuwe gewoonten snel ingesleten.
  • Medewerkers onder de 35 en boven de 50 jaar kiezen meer voor fiets en openbaar vervoer.
 
Verbeterpunten
Het afhaken van de NS heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat een aantal medewerkers opnieuw voor de auto heeft gekozen.
 
Terwijl het advies was om het aantal parkeerplaatsen te verkleinen, zijn 300 parkeerplaatsen toegevoegd.
 
 

© Copyright 2014 CROW