’t Haantje: bewoners krijgen hun straat terug

  • Auteur: Advier
  • Bron: Mobiliteit en gedrag, begrijpen en beïnvloeden, CROW, 2013
  • Datum: 10 mei 2016
  • Type: Praktijkvoorbeeld
  • Onderwerp(en): Gedrag algemeen, Verkeersveiligheid

In het Drentse dorp ‘t Haantje klaagden bewoners over sluipverkeer en te hard rijden. De gemeente had een voormalige 50 km/h- weg afgewaardeerd naar 30 km/h met een sobere inrichting. De bewoners lieten het niet bij klagen, maar namen zelf initiatief met o.a. kliko-stickers en het aanspreken van hardrijders.

Leefbaarheid vergroten
Vanuit het provinciale initiatief ‘Samen richting Nul’ is samen met de gemeente Coevorden extra ingezet op het versterken van dit bewonersinitiatief via beproefde gedragsmaatregelen. Door samen met de bewoners via co-creatie de straat weer terug te geven aan de bewoners, zijn maatregelen vormgegeven om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren.
 
Hanenpoten vergroten de identiteit van ‘t Haantje
Ideeën van bewoners om de straat aan te kleden en persoonlijker te maken, werden samen met de gemeente afgestemd en gerealiseerd. Een van de ideeën was hanenpoten die de weg op lopen op plaatsen waar kinderen oversteken. Verder een grote haan (ontworpen door een lokale kunstenaar) langs de kant van de weg, die de identiteit van de bewoners verbeeldt en de omgeving persoonlijker maakt.
 
Co-creatie leidt tot langzamer rijden
De kern van het teruggeven van de straat aan de bewoners is niet het afremmen van verkeer, maar het creëren van een samenleving in een buurt. Door hierop te focussen, is het de bedoeling dat het verkeer automatisch langzamer gaat rijden. Door bewoners zelf aan de knoppen te zetten, groeit er draagvlak en neemt de weerstand tegen voorgestelde en uitgevoerde maatregelen af.
 

© Copyright 2014 CROW