Cursus Mobiliteit en gedrag Grip op verkeersgedrag

Het gedrag van de verkeersdeelnemer is een 'hot item' binnen de verkeerskundige sector. Tijdens deze cursus krijgt u theoretische en praktische handvatten voor het herkennen en beïnvloeden van dit gedrag. De cursus is inclusief toegang tot de Online Kennismodule Mobiliteit en gedrag, en wordt afgesloten met een theorie-examen met praktijkonderdeel.

In deze cursus staat het begrijpen en beinvloeden van de mens in het verkeer centraal. Onderdelen van de cursus zijn:
  • Verschillende soorten verkeersgedrag onderscheiden
  • Opzetten van een goed onderbouwde probleemanalyse
  • Strategieën om verkeersgedrag te beïnvloeden
  • Ontwikkelen van een concreet beïnvloedingsplan
  • Beïnvloedingstechnieken (educatie, campagnes, wegontwerp)
  • Meedenken over oplossen vraagstukken van cursusdeelnemers
Meer informatie over deze cursus is te vinden op de cursuspagina.

© Copyright 2014 CROW