076 fietst! (Breda)

In steeds meer grote gemeenten in Nederland wordt een overkoepelend merk gecreëerd om fietsen te promoten. Ook Breda heeft zo’n merk opgezet onder de naam ‘076 Fietst!’.

Eén communicatief merk voor alle fietsuitingen
In steeds meer grote gemeenten in Nederland wordt een overkoepelend merk gecreëerd om fietsen te promoten. Ook Breda heeft zo’n merk opgezet onder de naam ‘076 Fietst!’. Het programma van ‘076 Fietst!’ bestaat uit een logo, merchandise, sociale media en het faciliteren van evenementen. Het toonaangevende logo – een combinatie van een fietser en het netnummer van Breda, 076 – komt in alle fietsgerelateerde uitingen van de gemeente terug, om zo onder inwoners van de stad zoveel mogelijk betrokkenheid met fietsen te creëren.

Het belangrijkste motief als speerpunt
In een jaarlijkse effectmeting vraagt de gemeente Breda haar inwoners een breed scala aan informatie over fietsen in de stad. In deze effectmeting stelde de gemeente vast dat ‘fietsen is leuk’ het belangrijkste motief is voor de Bredanaar om op de tweewieler te stappen. Gezondheid, milieu en andere sociale factoren zijn op individueel niveau veel minder bepalend. Om die reden zijn de campagne-uitingen van ‘076 Fietst!’ gericht op het feit dat fietsen leuk moet zijn. De gemeente houdt hierbij haar onderliggende sociale doelen wel in het vizier, maar richt de campagne er niet op, om het voor de individu aantrekkelijk te houden.

Juist géén specifieke doelgroep
De doelgroep van de campagne ‘076 Fietst!’ is zo breed mogelijk, in plaats van zo specifiek mogelijk; alle inwoners van Breda moeten zich betrokken gaan voelen met fietsen in de stad, en herkenning vinden in het logo van de campagne. Uiteindelijk wordt er verondersteld dat dit leidt tot meer fietsverplaatsingen in de stad; het doel van de gemeente.

Gerichte communicatie en synergie met lokale evenementen
Als onderdeel van de ‘076 Fietst!’ campagne, zijn zowel een website als Facebook-pagina opgezet om de bewoners te bereiken. Dit is zeer kleinschalig begonnen; slechts één persoon van de gemeente heeft de Facebook-pagina op een vrije avond in elkaar gezet, omdat er geen budget was binnen de gemeente. Inmiddels is er vanwege het succes budget beschikbaar voor de communicatie, en wordt er samengewerkt met een gespecialiseerd communicatiebureau.
De Facebook-pagina richt zich op de gemakkelijkst te bereiken doelgroep binnen de stad Breda; gebruikers van sociale media. Via deze en andere media worden evenementen opgezet, maar vooral evenementen van andere partijen gefaciliteerd, om zo meer mensen op de fiets te krijgen. Bij veel van de evenementen die plaatsvinden, wordt specifieke 076-merchandise beschikbaar gesteld als prijs of hebbeding.
In een poging om niet alleen bestaande fietsers te bereiken met de campagne, heeft de gemeente recentelijk een promotiefilmpje voor de speed pedelec (E-bike met ondersteuning tot 45km/h) opgenomen, waarin een van de iconen van de autowereld – ‘The Stig’ van het populaire programma Top Gear – een testrit maakte op de E-bike. Dit filmpje was erop gericht om ook automobilisten te bereiken.

Geen behoefte aan uitgebreide evaluatie
De overkoepelende campagne ‘076 Fietst!’ is uitgegroeid tot een bekend fenomeen in de stad Breda. Op veel plekken ziet men het logo terug; in gemeentelijke uitingen, op sociale media, in de merchandise en zelfs in lokale kunst.
Het project behoeft volgens de gemeente geen uitgebreide evaluatie. Er wordt simpelweg gestuurd op wat er op dat moment plaatsvindt, en de Facebook-pagina groeit nog altijd – met inmiddels ruim 1.500 likes.
 

© Copyright 2014 CROW