Bibliotheek Mobiliteit en Gedrag

Dé plek voor kennisdocumenten over gedragsbeinvloeding i.r.t. mobiliteit. In deze bibliotheek vindt u kennisdocumenten van CROW en derden. 
Gevonden resultaten (90)
Eerste Vorige
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
Volgende Laatste
 • WEVER Verkeersveiligheid
  7 april 2017
  Publicatie
  WEVER heeft tot doel te komen tot meer kennis over effectiviteit van verkeerseducatie. Er is gestart met de doelgroep leerlingen basisonderwijs in groep 8. Hiervoor is een fiets'meetlat' ontwikkeld. Dit rapport doet verslag van de ontwikkeling van dit instrument.
 • Fietshelm campagne COOLE KOP HELM OP! in Zeeland Verkeersveiligheid
  21 maart 2017
  Publicatie
  Samenvatting van de evaluatie van de effecten van de fietshelmcampagne COOLE KOP HELM OP! in Zeeland.
 • Parkeren en gedrag Parkeren
  9 februari 2017
  Publicatie
  Voor het eerst is alle relevante kennis op het gebied van parkeren en gedrag op een rij gezet
 • Wahrnehmungspsychologische Analyse der Radfahraufgabe Verkeersveiligheid
  16 januari 2017
  Factsheet
  In een studie waarbij gebruik gemaakt is van perceptie psychologie om de taak van het fietsen te analyseren, onderzocht de Federal Highway Research Institute (BASt) verschillende manieren waarop fietsers visueel en akoestisch de verkeersomgeving tot zich nemen.
 • Factsheet De toegevoegde waarde van gedrag in fietsprojecten Fiets
  10 januari 2017
  Factsheet
  Wat kunnen we leren van voorbeelden waarbij gedragsinterventies zijn toegepast in fietsprojecten? Dat was de hoofdvraag van een stage-onderzoek onder gemeenten. Deze factsheet geeft een samenvatting van dit onderzoek en geeft illustratie van de gedragsstappen aan de hand van e...
 • Voorbeelden gedragsbeïnvloeding fiets Fiets, Mobiliteitsmanagement, Verkeersveiligheid
  25 november 2016
  Praktijkvoorbeeld
  Overzicht van 28 voorbeelden die te maken hebben met fiets en gedrag.
 • Learning from experiences Fiets
  25 november 2016
  Publicatie
  De hoofdvraag van dit stageonderzoek luidde: wat kunnen we leren van voorbeelden waarbij gedragsinterventies zijn toegepast in fietsprojecten?
 • Fietslessen allochtone vrouwen (Utrecht) Fiets
  25 november 2016
  Praktijkvoorbeeld
  Nederland staat wereldwijd bekend als fietsland. De meeste Nederlanders worden van jongs af aan geleerd te fietsen, en maken dagelijks gebruik van de fiets. Maar voor allochtonen is de fiets minder vanzelfsprekend; vaak zijn vooral allochtone vrouwen niet in staat om te fietse...
 • Sam de Verkeersslang (België) Fiets, Mobiliteitsmanagement
  25 november 2016
  Praktijkvoorbeeld
  In België is een landelijke verkeerscampagne op basisscholen opgezet onder de noemer ‘Sam de Verkeersslang’, waarin getest wordt of met een aanpak die leuk is voor de schoolkinderen een toename in het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen naar school gerealiseerd kan w...
 • Verkeerslichten uit? Roept u maar! (Utrecht) Fiets, Verkeersmanagement
  25 november 2016
  Praktijkvoorbeeld
  Binnen de gemeente Utrecht zijn ruim 200 verkeersregelinstallaties (ook wel VRI’s) aanwezig. Binnen de gemeente ontstond de veronderstelling dat sommige van deze VRI’s mogelijk onnodig waren (geworden). Daarom heeft de gemeente een online meldpunt gecreëerd, waarop inwoners va...

© Copyright 2014 CROW