Kennisportal Expertisecentrum Rail

Welkom op het nieuwe Kennisportal van Expertisecentrum Rail: Dé bron van kennis voor decentrale overheden met tram- en/of metroinfrastructuur.

Kennisportal
Dit kennisportal is dé bron van kennis voor decentrale overheden met tram- en/of metroinfrastructuur. Dit kennisportal wordt beheerd door CROW en vervangt de eerdere 'kennisbank' op Pleio. 

Bibliotheek
Het portal bevat een bibliotheek, waarin allerlei documenten over tram en metro te vinden zijn. In de bibliotheek kan gezocht worden met filters en zoekwoorden. De bibliotheek is te bereiken via de navigatie aan de linkerkant van deze pagina. 

De bibliotheek wordt doorlopend aangevuld met relevante documenten. Gebruikers kunnen relevante documenten sturen naar Carola Prins (carola.prins@crow.nl).

Toegankelijkheid en aanmelding
Het portal is alleen toegankelijk voor de aan Expertisecentrum Rail deelnemende overheden:

  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • Provincie Utrecht
  • Stadsregio Amsterdam
  • Gemeente Amsterdam - Dienst Metro en Tram
  • Provincie Limburg

CROW verleent alleen werknemers van deze overheden toegang tot het kennisportal. Een verzoek voor toegang kun je sturen naar Carola Prins (carola.prins@crow.nl), onder vermelding van de naam en het e-mailadres van de betreffende persoon.

© Copyright 2014 CROW