Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

3D Tripping Car

3DTripping is een bewustwordingscampagne voor jongeren tussen de 16-25 jaar. Om de jongeren de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer zelf te ervaren, wordt een virtual reality bril gekoppeld aan een rijsimulator ingezet. Binnen deze wereld rijden deelnemers na het (virtuele) gebruik van alcohol of drugs vanuit de kroeg naar huis. Dat gaat natuurlijk helemaal mis..
 
 • Beoordeling

  1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★
  2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
  3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
  4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
  5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
  6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★
  7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
  8. Implementatie van het programma ★★★
  9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
  10. Kwaliteit van de effectmeting* ★★★★

  N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

  * De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product
  Uitleg over het toetsoordeel. Bij stap 10 zijn na herijking o.b.v. 2020 5 sterren toegekend i.p.v. 3. 

  Praktische informatie

  Uitgever: Responsible Young Drivers, contactpersoon Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, tel. 06-30006025 
  Jaar: 2016
  Kosten: € 2.000 (excl. BTW)
   

  Verschijningsvorm

  3D-Tripping is een Virtual Reality rijsimulator. Deze komt gedurende één dag langs bij een school, festival, of jeugdsoos. De simulator wordt begeleid door een campagneteam van Responsible Young Drivers. 
   

  Korte karakteristiek

  Tijdens de 3D-Tripping krijgen jongeren, in een Virtual Reality-wereld door middel van een VR bril, de kans om met eigen ogen en het volledige verstand te beleven wat het effect is van alcohol en drugs achter het stuur. In de Virtual Reality-wereld stap je in de auto richting de kroeg waar een feestje gehouden wordt. Op dit feestje gebruik je (virtueel) alcohol of drugs. Na afloop rijd je onder invloed terug terwijl er zich verscheidene gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. Deze verkeerssituaties zijn toegespitst op het gekozen middel en geeft de situaties weer waarvan uit onderzoek blijkt dat deze vaak verkeerd aflopen. Worden deze onverhoopt toch “goed” doorlopen dan verschijnt de politie voor een aanhouding. 

  Na afloop voert het RYD-campagneteam een bewustwordingsgesprek met de deelnemers. Daarin worden onder andere handelsperspectieven en het belang van goede afspraken voorafgaand aan een feestavond besproken aan de hand van de zojuist doorlopen simulatie. 
   

  Methodiek

  Door het software programma van 3DTripping worden per middel (alcohol, cannabis, paddo’s en XTC) de bijbehorende specifieke effecten per middel nagebootst. Dit wordt meteen gekoppeld aan een verkeerssituatie. Hierdoor weet de jongere de fysieke en emotionele gevolgen, maar ervaart ook direct de gerelateerde effecten van dat specifieke middel in verkeerssituaties. Daarnaast kan de groep om de betreffende deelnemer heen, de verrichtingen op het grote tv-scherm naast de simulator volgen. Omdat dit een unieke, moderne en eigentijdse ervaring is, wordt dit onderwerp bespreekbaar met leeftijdsgenoten.

  Na afloop van de deelname in de simulator wordt door het RYD-campagneteam een bewustwordingsgesprek gevoerd met de deelnemer In het peer-to-peer gesprek worden de verdovende en stimulerende middelen besproken. Hierdoor krijgt de jongere kennis over welke soorten alcohol en soorten drugs er zijn. Ook weet de jongere de effecten van alcohol en drugs na inname en de gevolgen die de inname kunnen hebben in het verkeer. 
  Na deelname in de 3DTripping simulator en een gesprek met de peer, is de jongere in staat een bewuste keuze te maken over zijn toekomstige gedrag. De doelgroep heeft het rijden onder invloed op virtuele wijze ervaren, waardoor de jongeren kennis en inzicht hebben gekregen over de gevaren hiervan. 
   

  Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

  Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagne wordt ingezet op locaties, die door jongeren worden bezocht. Voor de simulator is er een afmeting nodig van 3m bij 3m en een gewone stroomaansluiting. Een inzet duurt maximaal 8 uur. 
   

  Aanvullende informatie

  Evaluatieonderzoek

  Om de effecten op van 3DTripping te monitoren is een vragenlijst opgesteld voor de deelnemende jongeren. De opgestelde vragenlijst en de evaluatie hiervan is uitgevoerd door Goudappel: een onafhankelijk adviesbureau. 
  De enquête voor de jongeren bestaat uit twee delen waarvan het eerste voor de aanvang van de actie wordt afgenomen. Het tweede deel wordt direct na afloop van de actie door de deelnemers ingevuld. De enquête is anoniem ingevuld door de jongeren. De enquête vraagt naar factoren die kunnen worden gebruikt om gedrag te voorspellen (theory of planned behavior).

  Uit het onderzoek is gekomen dat ruim 70% van de respondenten de maximale score toekent op ieder onderdeel. 

  De conclusie van het onderzoek is dan ook als volgt:
  “3D-Tripping wordt door deelnemers gewaardeerd. De maatregel is leuk, trekt aandacht en maakt op een innovatieve manier inzichtelijk wat de gevolgen zijn van rijden onder invloed.”
   

  Samenvatting

  3DTripping is een bewustwordingscampagne voor jongeren tussen de 16-25 jaar. Om de jongeren de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer zelf te ervaren, wordt een virtual reality bril gekoppeld aan een rijsimulator ingezet. Binnen deze wereld rijden deelnemers na het (virtuele) gebruik van alcohol of drugs vanuit de kroeg naar huis. Dat gaat natuurlijk helemaal mis..
Scroll naar boven