Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Toetsing producten Toolkit Verkeerseducatie

De toetsing van producten in de PVE-Toolkit geeft een indicatie of er zorg is besteedt aan een aantal aspecten die ‘voorwaarden’ zijn voor kwaliteit. Het gaat dus niet over de uiteindelijke uitvoering en zegt ook niet of een product ‘het beste product’ is.

Wat wordt er getoetst?

Over het algemeen worden de volgende punten getoetst:
 
  • Of het product goed is gedocumenteerd;
  • Of er goed over een aantal ontwikkelvragen is nagedacht;
  • Of er aandacht is voor evaluatie en kwaliteitsverbetering.
 
De toetsingen worden uitgevoerd door adviesbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van en samenwerking met CROW. Ook zijn er educatie-experts vanuit een aantal provincies en ROV's betrokken als kwaliteitsbewakers van het proces.
 
De toetsing wordt uitgevoerd aan de hand van de educatieve checklist. Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de 10 hoofdcriteria, zoals deze beschreven worden in de checklist. Per onderdeel kunnen maximaal vijf sterren worden behaald.
 
Beoordeling:
1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★★★
8. Implementatie van het programma ★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting ★★★★★
 

Toetsingsproces

Het toetsingsproces verloopt als volgt. Het te toetsen product wordt door de producent aangeleverd via verkeerseducatie@crow.nl. De producent krijgt daarna een mail met verdere informatie over het toetsingsproces: wie de toetsers zijn, een eventuele interviewdatum, en een deadline voor het aanleveren van de materialen. Ook worden hier de kosten besproken van de toetsing; de kosten hiervoor zijn €500,- (excl. btw). Wanneer de materialen zijn aangeleverd, worden deze beoordeeld door de 2 toetsers van Royal HaskoningDHV, middels de bovengenoemde educatieve checklist.

Na deze beoordeling wordt het interview gehouden met de producent. Hierbij is een van de toetsers zelf aanwezig, en een medewerker van CROW. In dit interview wordt de eerste beoordeling besproken en afspraken gemaakt over aanpassingen (indien nodig).

Het interview wordt samengevat in een verslag en gecombineerd met de eerste, schriftelijke beoordeling. Dit verslag wordt naar de producent gestuurd. Eventuele aanpassingen worden gemaakt, waarna een definitieve beoordeling wordt gemaakt. Deze beoordeling wordt voorzien van een toelichting en gestuurd naar CROW en de producent. Het eindresultaat wordt opgenomen in de Toolkit.


Waarom een toetsing?

Bij subsidiegevers was de wens om meer te willen weten over de ‘kwaliteit’ van producten. Aangezien veel effectevaluaties ontbreken is ervoor gekozen om te kijken of producten in de basis op een tiental punten goed ontwikkeld zijn. Deze punten zijn uitgewerkt in opdracht van CROW-KpVV door adviesbureau Royal HaskoningDHV in een educatieve checklist. Daarnaast is er een interactieve presentatie ontwikkeld, die producenten kan helpen bij het maken van een handleiding.

De ervaring met toetsingen laat zien dat er nog veel te verbeteren valt in het formuleren van goed uitgewerkte ‘leerdoelen’. Niet alleen moeten deze zo scherp zijn geformuleerd dat ze ook meetbaar zijn in een evaluatie van een product maar (bij voorkeur) zijn zij ook geformuleerd op verschillende niveaus; van concreet handelen tot en met het nadenken over je eigen reisgedrag.
 
Verkeerseducatieprojecten moeten erop zijn gericht deze leerdoelen op verschillende niveaus (van praktisch tot meer strategisch) zo goed mogelijk in te vullen. Meer informatie hierover is te vinden in het leerdoelendocument.

Scroll naar boven