CROW CUR-Aanbevelingen

De nieuwste CUR-Aanbevelingen kunt u hier bestellen op CROW.nl en de overige CUR-Aanbevelingen kunt u bestellen:

Via Aeneas Media

De losse CUR-Aanbevelingen én abonnementen zijn te verkrijgen via Aeneas Media op www.cur-aanbevelingen.nl.

Via Bris  

Ook kunt u via Bris uw abonnement aanschaffen. Bris levert geen losse CUR-producten. Neemt u contact op met Bris via het informatie aanvraagformulier op bris.nl of via 010 763 2000 / verkoop@bris.nl

Via CROW

Mocht u uw product niet bij deze twee partijen kunnen vinden of heeft u vragen over een product dan kunt u altijd contact opnemen met CROW. Belt u gerust naar onze afdeling klantenservice op 0318 – 69 53 15 of mail naar verkoop@crow.nl.

Bekijk hier een lijst van onze CUR producten.

Van kracht zijnde CUR-Aanbevelingen

  Toepassingsgebied
Nr. Titel Publicatie Laatste evaluatie Burger-bouw Utiliteits-
bouw
Civiele Techniek Relatie
met beton
Con-
structief
Afbouw Specifiek vloeren
2 Voorspanstaal en voorspanelementen, bescherming en verwerking 1983 - x x x x x    
6 Toelaatbaarheid van putcorrosie in voorspanstaal 1984 2000 x x x x x    
18:
2011
Colloïdaal beton 2011 - x x x x x    
24 Krimparme cementgebonden mortels 1991 - x x x x x x  
33 Granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet, al dan niet in combinatie met kunststof geomembranen, tweede herziene druk 1996 -     x   x    
35 Bepaling van de buigtreksterkte, de buigtaaiheid en de equivalente buigtreksterkte van staalvezelbeton 1994 2003 x x x x x    
36:
2011
Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen, derde herziene uitgave 2011 2011 x x x x x   x
41 Flugsand 1994 -   x x   x    
42:
2011
Bepaling van de invloed van polypropyleenvezels in beton op de vorming van plastische krimpscheuren 2011 2017 x x x x x   x
45 Kathodische bescherming van wapening in betonconstructies 1996 2003 x x x x x x  
46 Diafragmawanden in baksteenmetselwerk 1996 - x x     x    
47 Plaatmaterialen voor bekistingsdoeleinden (triplex/multiplex) 1997 2000 x x x x x    
48:
2010
Procedures, criteria en beproevingsmethoden voor de toetsing van de geschiktheid van nieuwe cementen voor toepassing in beton en voor de gelijkwaardige prestatie van beton met vulstoffen 2010 2010 x x x x x    
49 Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen 1997 2000     x   x    
50 Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen. Productie en verwerking 1997 2000     x   x    
51 Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen 1997 2000   x     x    
52 Bepaling van de vloeistofdichtheid van bitumineuze materialen 1998 2001   x x   x    
59:
2012
Vervaardiging en beproeving van schuimbeton 2012 - x x x x x x  
60 Doorgroeibaarheid van geotextielen voor riet 1997 2000     x   x    
61:
2013
Het voegen van metselwerk 2013 - x x x   x x  
63 Bepaling van de vloeistofindringing in beton door de capillaire absorptieproef 1998 2001 x x x x x    
62 Ingetrokken                  
64 Vloeistofdichte kunstharsgebonden vloersystemen, derde herziene uitgave 2004 - x x     ? x x
65 Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen van beton, 2e druk 2005 2005   x x x x x x
67 Bepaling adiabatische temperatuurontwikkeling van een verhardend beton 1998 - x x x x x    
68:
2012
Vijzelen en schuiven. Constructieve eisen en bepalingsmethoden 2012 - x x x x x    
69 Stalen damwandprofielen; Eigenschappen en levering 1999 - x x x   x    
71 Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk 2000 - x x     x    
72:
2011
Inspectie en onderzoek van betonconstructies 2011 - x x x x x    
73 Stabiliteit van steenconstructies 2000 -     x   x    
75 Vervormingscriteria en meetmethoden van minerale afdichtingslagen 2001 -     x   x    
76:
2014
Rekenregels voor diepwanden 2014 - x x x x x    
77:
2014
Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren 2014 -     x x x    
78 Vloeistofdichte voegconstructies in bodembeschermende voorzieningen 2001 -   x x   x x x
79:
2016
Beoordelen van Kwaaitaal en Manta-begane-grondvloeren 2016 - x     x x   x
80:
2014
Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal 2014 - x x x x x    
81 Vijzelen en schuiven 2001 - x x x x x    
82 Beheersing van scheurvorming in steenconstructies 2001 -     x   x    
84 Cementbentoniet wanden 2002 - x x x   x    
85 Construeren met roestvast staal 2001 - x x x   x    
87 Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel 2002 - x x       x x
88 Absorptieproef ter bepaling van de vloeistofindringing in bitumineuze materialen 2002 -   x x   x    
89:
2017
Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR), derde herziene uitgave 2018 2017     x x x    
90 Kunstharsgebonden terrazzovloeren 2002 - x x       x x
91 Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening, derde herziene uitgave 2021   x x x x x    
92 Vloerverwarming in terrazzovloeren 2002 - x x       x x
94 Toepassing van poederkoolvliegas in mortel en beton, vierde herziene druk 2015 - x x x x x    
96:2019 Vezelversterkte kunststoffen in bouwkundige en civiel-technische draagconstructies, derde herziene uitgave 2019           x    
99:
2012
Strokenvloeren 2012 - x x   x x   x
100 Schoon beton. Criteria voor de specificatie en beoordeling van betonoppervlakken 2013 2017 x x x x x x  
101 Uitvoering en de interpretatie van de samendrukkingsproef 2004 - x x x   x    
102 Ingetrokken           x      
103 Windtunnelonderzoek voor de bepaling van ontwerp-windbelastingen op (hoge) gebouwen en onderdelen ervan 2005 - x x     x    
105 Risicoverdeling geotechniek (RV-G) 2006 - x x x   x    
106:
2014
Beton met fijne fracties uit BSA-granulaten als fijn toeslagmateriaal 2014 - x x x x x    
107 Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel 2007 - x x       x x
108:
2013
Uitvoering van mortelvoegen in prefab betonconstructies 2013 - x x x? x x    
109:
2013
Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen 2013 - x x x x x    
110 Gietvloeren met cement als bindmiddel 2007 - x x       x x
111:2018 Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen - dimensionering en uitvoering 2018 2019 x x   x x   x
112:
2014
Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal 2014 2014 x x x x x    
113 Oeverstabiliteit bij zandwinputten 2008 -     x   x    
114 Toezicht op de realisatie van paalfunderingen 2009 - x x x   x    
115:
2011
Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw 2011 -     x   x    
116:
2017
AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton, tweede herziene uitgave 2018 2017     x x x    
117:
2020
Inspectie en advies civiele kunstwerken 2020 -     x x x    
118:
2015
Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren van beton 2015 - x x x x x    
119:
2016
Specialistische instandhoudingstechnieken - Vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton 2017 - x x x x x    
120:
2017
Ontwerprichtlijn legionellavrij ontwerpen 2017 - x x       x  
121:
2018
Bepaling ondergrens verwachte restlevensduur van bestaande gewapende betonconstructies 2018 - x x x x x    
122:
2018
Ontwerpen en vervaardigen van betonconstructies met gebruikmaking van de doorgaande sterkteontwikkeling van beton 2018 - x x x x x    
123:
2018
Betonwaren vervaardigd met geopolymeer als bindmiddel 2018 -     x x x    
124:2019 Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden 2019 -     x x x    
Scroll naar boven