Werkgroep 'Goede verlichting voor een toegankelijke openbare ruimte' gestart

Voor een toegankelijke openbare ruimte voor iedereen is goede verlichting essentieel. Niet alleen op straat en pleinen, maar ook in tunnels, parkeervoorzieningen, OV-stations en bushaltes en waarbij aandacht is voor de uiteenlopende wensen en kenmerken voor jong en oud, met of zonder beperking.
 
 • Hiervoor dient een betere en integrale afweging te worden gemaakt tussen diverse belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en kosten met als doel een veilige, goed verlichte openbare ruimte voor iedereen.
   
  In samenwerking met o.a. Bartiméus Fonds, NSVV, ProRail en verschillende gemeenten, is CROW hiervoor een project gestart om een handleiding en afwegingskader hiervoor op te stellen. Het product zal eind 2020 worden opgeleverd.
   
  Interesse, vragen of een bijdrage leveren? Stuur een mail naar Frans Bekhuis, Frans.Bekhuis@crow.nl
   
Scroll naar boven