CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Wikken en Wegen

Efficiënte besteding van geld, snellere besluitvorming en meer draagvlak

Hoe besteedt u gemeenschapsgeld het beste bij mobiliteitsvraagstukken? Kan hetzelfde effect niet veel goedkoper bereikt worden? De aanpak ‘Wikken en Wegen’ leidt tot een betere, snellere besluitvorming met meer draagvlak. Over investeringen in infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid. Wikken en Wegen daagt u uit eerst na te denken over ‘welk probleem u op wilt lossen’ of ‘welk effect u wilt bereiken’, in plaats van meteen over oplossingen en maatregelen te spreken. Zicht op maatschappelijke kosten en baten is daarbij onmisbaar.
 
 • Beperkte middelen, hoge ambities en keuzes

  De uitdaging voor overheden is om met beperkte middelen en vaak hoge ambities de juiste keuzes te maken. Onder meer op het gebied van infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid. Keuzes die verantwoord en transparant zijn. Zonder daarbij ambities uit het oog te verliezen.

  Wikken en Wegen is een aanpak die beperkte middelen, ambities en de juiste keuzes bij elkaar brengt. Een proces van samen verkennen, bedenken van alternatieven, zicht krijgen op maatschappelijke kosten en baten, rekenen, scoren en prioriteren. Een proces waarbij alle belanghebbenden betrokken kunnen zijn zodat vanuit alle belangen heldere informatie en scherpe keuzes op tafel komen. Een goede Wikken en Wegen aanpak is voor 60% nadenken, 20% rekenen en 20% presenteren.
   

  Voor wie en wanneer is Wikken en Wegen geschikt?

  De aanpak Wikken en Wegen is geschikt voor besluitvorming bij mobiliteitsvraagstukken binnen gemeenten, provincies en samenwerkingsregio’s. De ervaring leert dat de inzet van Wikken en Wegen het meest loont bij mobiliteitsvraagstukken vanaf circa 200.000 euro (grove richtlijn voor omvang van verwachte investeringen). Bij verwachte investeringen kleiner dan dit bedrag is het mogelijk meerdere mobiliteitsvraagstukken in één Wikken en Wegen aanpak onder de loep te nemen.
   

  Bij welke mobiliteitsvraagstukken kunt u Wikken en Wegen inzetten?

  U kunt de Wikken en Wegen aanpak inzetten bij een scala aan mobiliteitsvraagstukken, Onder andere:
   
  • Infrastructuur (alle modaliteiten)
  • Verkeersmanagement (bijvoorbeeld bij routering of bij de afstelling van verkeersregelinstallaties
  • Parkeren
  • Logistiek en stedelijke distributie
  • Mobiliteit en leefbaarheid
  • Mobiliteit en milieu
  • Integrale bereikbaarheid
   

  De Wikken en Wegen aanpak in een notendop

  De Wikken en Wegen aanpak geschiedt onder leiding van een, door het CROW gecertificeerde Wikken en Wegen consultant. Met de inzet van de gecertificeerde consultant verzekert CROW u ervan dat u de beste resultaten uit een Wikken en Wegen aanpak haalt. De consultants hebben in de praktijk bewezen dat zij het proces en de inhoud (probleemverkenning en -analyse, inschatten/kwantificeren/waarderen van effecten, het gebruik van de tools etc.) helemaal in de vingers te hebben.
   
  De Wikken en Wegen-aanpak bestaat uit twee workshops: ‘Wikken’ en ‘Wegen’. Elke workshops duurt een dagdeel; tussen beide workshops zit een periode van vier tot zes weken om het nodige rekenwerk te doen.
   
  Meer informatie over Wikken en Wegen? Ga dan naar www.crow.nl/wikken-en-wegen
   

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Voerknecht: hans.voerknecht@crow.nl.
Meer informatie over Wikken en Wegen
Wilt u meer informatie over Wikken en Wegen? Bekijk dan nu de nieuwe website.
Scroll naar boven