Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Wat is hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)?

 
 • Reizigers op de Zuidtangent, een onbetwiste HOV-lijn, noemden in 2011 als belangrijkste criteria van hun HOV:
  - stipt op tijd rijden;
  - altijd en overal actuele reisinformatie;
  - nooit lang wachten.

  In artikelen en scripties wordt HOV ook gerelateerd aan vrije infrastructuur, aan de modaliteit bus en aan mooie voertuigen en haltes. Andere veel genoemde kwaliteitskenmerken zijn: hoge frequentie, hoge snelheid, optimale toegankelijkheid, betrouwbaarheid, comfort, een sterk imago en een acceptabele prijs. Zie ook de 10 punten van hoogwaardigheid van het CVOV (2002).

  Het bijvoeglijk naamwoord ‘hoogwaardig’ is in relatie tot openbaar vervoer een relatief begrip. En wel om drie redenen.

  • De eerste is dat uiteindelijk iedere reiziger zelf wel uitmaakt wat hij of zij hoogwaardig vindt. Mensen hebben verschillende wensen en behoeften. Zo zijn er reizigers die hun servicebus of hun buurtbus de hemel in prijzen.
  • In de tweede plaats veronderstelt ‘hoogwaardig’ dat er ook iets als ‘laagwaardig’ bestaat. Al noemen we dat dan meestal anders: langzaam (LOV), ontsluitend, aanvullend of regulier openbaar vervoer.
  • De derde vorm van relativiteit is dat vormen of elementen van openbaar vervoer die eerst nog hoogwaardig werden gevonden door de geschiedenis worden ingehaald. De trekschuit werd in de tweede helft van de 17e eeuw hoogwaardig gevonden; hij was buitengewoon betrouwbaar, rechtstreeks en daardoor relatief snel, frequent en goedkoop. In de 19e eeuw was het gedevalueerd tot ‘volksschuit’. En waar tien jaar geleden elementen als een gelijkvloerse instap en actuele reisinformatie aan boord hoogwaardig gevonden werden, zijn deze inmiddels gemeengoed geworden in het hele openbaar vervoer. Het zijn geen onderscheidende factoren meer.

  Een toekomstvaste definitie kan daarom beter op een hoger abstractieniveau worden gezocht. Het KpVV stelt daarom voor drie elementen te beschouwen waarop HOV zich onderscheidt ten opzichte van het andere openbaar vervoer: Hiërarchie, Omgeving en Verbeelding. Makkelijk te onthouden, gelet op de beginletters.

  1. Hiërarchie: HOV-lijnen vormen het bovenste niveau van het lokale en regionale openbaar vervoer; ze hebben een structurerende rol op de schaal van een stad, agglomeratie of stedelijke regio. Ze zijn primair verbindend, met relatief grote halteafstanden en een hoge doorstroomsnelheid. En ze zijn goed herkenbaar en het netwerk is eenvoudig te begrijpen.
  2. Omgeving: er is voorzien in een prima afstemming tussen de HOV-lijnen en de ruimte en mobiliteit eromheen. Er is een goede ruimtelijke inpassing. Er is een wisselwerking tussen dichtheden en ruimtelijke functies enerzijds en het HOV anderzijds. Loop- en fietsroutes, stallingen en P+R-voorzieningen zijn goed gesitueerd en de aansluiting op het andere openbaar vervoer is geoptimaliseerd.
  3. Verbeelding: het HOV moet minstens een opvallend element van innovatie, schoonheid of interactie hebben; iets dat de reiziger positief prikkelt. Bijvoorbeeld het voertuig, het halteontwerp, de baan, touch screens, de presentatie van de reisinformatie of een slim betaalsysteem. Daarmee loopt het HOV voor de troepen uit.
Scroll naar boven