De website is vrijdag 24 november vanaf 22:30 tijdelijk niet beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.

Voorrangspleinen buiten de kom

Verkenning naar toepassing op provinciale wegen in Flevoland

Met het succes van het voorrangsplein binnen de bebouwde kom is bij de provincie Flevoland de vraag naar boven gekomen of het principe van het voorra​ngsplein ook een goede oplossing zou kunnen zijn voor het inrichten van kruispunten binnen het provinciale wegennet. Deze kruispunten liggen voornamelijk buiten de bebouwde kom, waardoor de snelheden hoger zullen liggen. De provincie heeft gevraagd onderzoek te doen naar de toepasbaarheid van het voorrangsplein en daarbij niet alleen te kijken naar algemene toepassingseisen, maar vooral ook de specifieke “Flevolandse” verkeersomstandigheden in ogenschouw te nemen.
 
 • Centrale vraag

  De centrale vraag die door de provincie is voorgelegd, is:
  “Is een voorrangsplein in bepaalde omstandigheden een geschikte kruispuntoplossing voor toepassing binnen het provinciale wegennet van de provincie Flevoland”?


  Deelvragen

  Deelvragen die bijdragen aan de beantwoording van de centrale vraag, zijn:
  - Welke kenmerken zijn een voorwaarde voor het toepassen van voorrangspleinen buiten de bebouwde kom
  - In welke mate voldoen de provinciale wegen van Flevoland hier aan?
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven