Verkeerskundig beheer van VRI’s in de lift. Hoe? Samen!

Matchmaking tussen wegbeheerders op regionaal en lokaal niveau

  • Auteur:Groene Golf Team
  • Bron:Ministerie van Infrastructuur en milieu, Groene Golf Team
  • Aantal Pagina's:2
  • Datum:13-07-2014
  • Onderwerp(en):Verkeersmanagement, Verkeerslichten
 
  • In dit korte document wordt toegelicht waarom voor het voor het verankeren van verkeerskundig beheer van
    verkeersregelinstallaties (VRI’s) nodig is kennis te borgen, wegbeheerders te verbinden en bestuurlijk
    draagvlak te creëren.
Scroll naar boven