Verkeerskundig beheer bestuurlijk op de kaart zetten

  • Auteur:Management voor management
  • Bron:Ministerie van Infrastructuur en milieu, Groene Golf Team
  • Aantal Pagina's:6
  • Datum:20-06-2012
  • Onderwerp(en):Verkeersmanagement, Verkeerslichten
Deze memo benoemt op basis van een aandachtspunten die uit de gesprekken en interviews bleken, een aantal te volgen strategieën waardoor bestuurders verkeerkundig beheer op hun agenda willen zetten.
 
  • Er is de afgelopen 10 jaar op verschillende manieren gepoogd om het onderwerp verkeerkundig beheer op de agenda te krijgen van bestuurders. Deze pogingen hebben wisselend succes gehad. In de eerste helft van 2012 zijn er daarom gesprekken en interviews geweest met bestuurders om van hen antwoord te krijgen op de vraag hoe verkeerskundig beheer onderdeel kan worden van hun bestuurlijke agenda waarmee ze succesvol kunnen zijn. Uit de gesprekken bleek dat verkeerskundig beheer voor bestuurders vaak een abstract en complex begrip is omdat het zo’n onzichtbaar onderwerp is, dat ‘gewoon’ naar behoren zou moeten werken. Een andere complicerende factor bij het op de agenda zetten van het onderwerp is dat de implementatie impact heeft op de ambtelijke organisatie. Een derde punt dat genoemd werd, is het veelvuldig gebruik van verkeerskundig jargon. Dit jargon sluit niet aan bij de beleidsmakers en zéker niet bij de bestuurders. Het moment waarop het verkeerskundige onderwerp op de agenda van de bestuurder wordt gezet blijkt van cruciaal belang voor het welslagen ervan. Er is meer kennis nodig van het bestuurlijke proces om de juiste timing te hebben voor een onderwerp.

    Om verkeerkundig beheer succesvol op de bestuurlijke agenda te zetten is timing essentieel. Dus er is niet alleen doorzettingsvermogen en verkeerskundige kennis nodig, maar ook bestuurlijke sensitiviteit en zicht op maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. Het is van belang om vanuit het gezichtspunt van de bestuurder en zijn bestuurlijke en maatschappelijke stakeholders te komen tot een visie op hoe verkeerskundige beheer gaat bijdragen aan zijn succes als bestuurder waarbij het aantal risico’s tot een minimum wordt beperkt. Het betekent dat er voor de wethouder of de gedeputeerde binnen zijn ambtstermijn een succes behaald moet worden.
Scroll naar boven