CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Transferium Renesse

 
 • Beschrijving

  Het transferium in Renesse is een recreatietransferium voor strandbezoekers. Het transferium heeft 900 plaatsen en is sinds 17 juli 1997 operationeel. De aanleiding voor de aanleg van het transferium was de alsmaar toenemende automobiliteit. Het doel is het verminderden van de auto-overlast in natuur- en duingebied en het verbeteren van de bereikbaarheid van de stranden en het centrum van Renesse. De doelgroepen zijn toeristen en dagjesmensen.

  Het hele project heeft 3,3 mln. gekost. De provincie, het Rijk en de gemeente hebben een convenant afgesloten waarin een verdeelsleutel (20%, 50% resp. 30%) was vastgelegd ten aanzien van de kosten. Het kwam er op neer dat de provincie en het Rijk de kosten voor de realisatie op zich hebben genomen en dat de gemeente de exploitatie voor vijf jaar zou garanderen, inclusief de invoering van een aantal flankerende maatregelen (betaald parkeren in de dorpskern en reduceren van het aantal parkeerplaatsen).

  Het transferium loopt goed. Het transferium wordt bij mooi weer intensief gebruikt en het gebruik is in de periode 1997 – 1999 flink toegenomen. In 1999 waren er 460.000 bezoekers. De toename in het gebruik heeft geresulteerd in een afname van de parkeerdruk in zowel de kern van Renesse (-22%) als langs de kust (-36%). Opgemerkt moet wel worden dat het doorvoeren van flankerende beleidsmaatregelen van wezenlijk belang is geweest voor het welslagen van dit transferium. De openstelling van dit transferium heeft weliswaar uiteindelijk geresulteerd in een afname van de parkeerdruk in de kern en langs de kuststrook, maar in het eerste jaar na openstelling was als gevolg van de openstelling van twee gratis parkeerterreinen nog sprake van hogere parkeerdruk langs de kust. Bijzonder aan het transferium is, dat het natransport als attractie op zich gebracht wordt: electrokarren, paard en wagen naast normale taxi’s. Overstappen is geen straf maar het begin van de vakantie.

  Effect

  • 22% afname parkeerdruk binnen bebouwde kom;
  • 36% afname parkeerdruk bij de kust.

  Meer informatie

  Meer informatie kunt u inwinnen bij Jolanda Verwegen (provincie Zeeland), tel. 0118 – 631 011.

Scroll naar boven