Toekan

Toekan brengt oplossingen op het vlak van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie bijeen.
 
 • Toekan brengt oplossingen op het vlak van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie bijeen. Toekan staat voor 'TOEspitsen op KANsen'. Met de Toekan-methode pel je de opgave systematisch af. Dat leidt tot een kosteneffectieve maatregelen die moeten leiden tot ander reisgedrag. Daarvoor zijn 4 opties:

  • andere tijd
  • andere route
  • andere modaliteit
  • niet reizen

  Processtappen

  De oplossingen komen tot stand door nauw samen te werken met experts, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen. Toekan onderscheidt 5 stappen. Idealiter begin je een jaar voordat de werkzaamheden starten.

  1. opgave bepalen: Op welke momenten is het verkeersaanbod te groot?
  2. mobiliteitsmarkt segmenteren: Om welke verkeersstromen en reismotieven gaat het?
  3. inschatten potentie voor gedragsaanpassing
  4. strategie bepalen
  5. maatregelenpakket samenstellen

  Doel en doelgroep

  Met Toekan bepaal je hoe je maatregelen met hoge potentie tegen zo laag mogelijke kosten kunt inzetten om verkeershinder te voorkomen. Toekan is er voor betrokkenen bij wegwerkzaamheden: verkeersmanagers, mobiliteitsmanagers, communicatiemedewerkers.

  Toepassing

  Toekan is toe te passen bij wegwerkzaamheden. De methode is ontwikkeld door Rijkswaterstaat. Toekan is ook bruikbaar voor het onderliggend wegennet en voor andere verstoringen, zoals evenementen.

  Te betrekken partijen

  Wegbeheerders, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen.

  Aandachtspunten

  • Toekan geeft scherpte en inzicht.
  • Methodisch werken voorkomt overkill aan maatregelen.
  • Inschatten lukt beter als je soortgelijke projecten vergelijkt.
  • Communicatie naar de weggebruiker heeft vaak een groot effect. Als je dit goed inschat, dan hoef je veel minder aanvullende maatregelen te nemen.
  • Toekan en Sumo sluiten nauw op elkaar aan. Met Sumo kun je beter inschatten wat de potentie van een maatregel is.

   

  Praktijkvoorbeelden

  Zie het artikel in Verkeerskunde: 'Groeistuip in gedragsverandering: Rijkswaterstaat biedt tools voor mobiliteitsmanagement'.

  Meer informatie

  Zie de handleiding TOEKAN
  Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Jorrit Nijhuis,jorrit.nijhuis@rws.nl, 06-31011501 DVS loket, dvsloket@rws.nl
  CVS-paper 'Toespitsen op Kansen voor gedragsverandering bij GrootOnderhoud aan het wegennet'

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven