CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Toegankelijkheid openbaar vervoer: wat kun je als ov-autoriteit doen?

Het openbaarvervoersysteem bestaat uit verschillende componenten en modaliteiten die gezamenlijk moeten zorgen voor een bruikbaar en toegankelijk geheel, met als doel dat mensen zoveel mogelijk drempelvrij en op eigen kracht gebruik kunnen maken van deze openbare voorzieningen.
 
  • Voor de meeste onderwerpen zijn er in de loop der jaren normen en richtlijnen opgesteld. Het betreft hier in de meeste gevallen uitgangspunten voor de minimale situatie of varianten.

    De praktijk leert dat het alleen toepassen van deze normen/richtlijnen niet altijd leidt tot de gewenste situatie. Het is belangrijk om te begrijpen waarom een aanpassing belangrijk is voor de gebruiker. Daarnaast is het belangrijk om over het eigen domein heen te kijken. Het aanpassen van een bushalte heeft bijvoorbeeld alleen nut als ook de omliggende openbare ruimte voldoende toegankelijk is.

    In dit kader heeft CROW een aantal factsheets opgesteld die naast de “Waarom?”-vraag (het doel van de actie) via de “Hoe?”-vraag (het proces) komen tot de “Wat?”-vraag (de uitvoering). Aandacht is er met name voor de rol van het personeel en de toegankelijkheid van het materieel.
Scroll naar boven