Tien factsheets met maatregelen uit het Klimaatakkoord

Om maatregelen te kunnen kiezen die passen in een Regionaal Mobiliteitsprogramma heeft CROW-KpVV tien factsheets laten maken. Ze geven voor tien maatregelen uit het Klimaatakkoord een omschrijving van de maatregel, het tijdpad van invoering, de effecten op CO2, het milieu, energie, leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en geluid.
 
Scroll naar boven