The effects of smarter choice programmes in the Sustainable Travel Towns

 
 • Beïnvloeden van reisgedrag leidt tot 9 procent minder autoverkeer in 3 Engelse steden

  De Engelse steden Darlington, Peterborough en Worcester hebben succesvol gewerkt aan mobiliteitsmanagement. Van 2004 tot 2009 investeerden deze steden in een maatregelpakket dat moest leiden tot duurzamer mobiliteitsgedrag van de inwoners. Dat leidde tot een daling van het autoverkeer in van 9 procent. In vergelijkbare steden daalde de automobiliteit met 1 procent ten gevolge van de economische crisis.

  Bewoners belangrijkste doelgroep
  De steden hebben een pakket van maatregelen uitgevoerd. Dat omvatte promotie van lopen en fietsen, marketing van openbaar vervoer, reisinformatie, mobiliteitscampagnes en persoonlijke benadering en van bewoners. Er werd beperkt ingezet op mobiliteitsmanagement bij bedrijven en scholen. Teams van 6-10 mensen voerden de activiteiten uit.

  Het busgebruik nam toe met 10-22 procent (vergelijkbare steden: afname met 0,5 procent). Er werd 26-30 procent meer gefietst (elders: -9 procent). Het aantal verplaatsingen te voet steeg met 10-13 procent (elders: -9 procent). Het autogebruik daalde met 9 procent.

  Veel baten
  Dat leverde veel op: minder congestie, beter gebruik van duurzame reismogelijkheden, minder emissies, betere luchtkwaliteit en minder verkeersoverlast. De groeikern Peterborough kon de toegenomen verstedelijking opvangen zonder investeringen in nieuwe infrastructuur. Darlington kon nieuwe werkgelegenheid aantrekken zonder toename van de congestie. In de oude stad van Worcester is weinig ruimte. Er was geen draagvlak voor fietspaden en busbanen. Nu het autogebruik daalt, is er meer animo voor het terugdringen van auto’s uit de binnenstad.

  Maatregelen zijn kosteneffectief
  Volgens het Britse ministerie kostte iedere uitgespaarde kilometer 4,4 eurocent. De kosten van 1 kilometer congestie bedraagt 20 cent. Het progamma leidde tot een jaarlijkse besparing van 17.500 ton CO2, minder verkeersslachtoffers een betere luchtkwaliteit. Het ministerie concludeert dat de aanpak bewezen kosteneffectief is en navolging verdient.

  Sustainable transport towns
  Het Britse ministerie van Transport financierde de maatregelen. De drie steden kregen samen 10 miljoen pond. Zelf investeerden ze in infrastructuur voor fiets en bus en in veilige schoolroutes. Onderzoek uit 2004 wees uit dat gedragsbeïnvloeding veel potentie heeft, als maatregelen in samenhang worden uitgevoerd. Het ministerie wilde weten of dit werkte en daagde middelgrote steden uit om voorstellen te doen. Daarop werden de drie steden uitgekozen.

  Ook toepasbaar in Nederland
  In Nederland richt mobiliteitsmanagement zich voornamelijk op woon-werk en zakelijk verkeer. De Britse steden laten zien dat het loont om de blik uit te breiden naar bewonersverkeer. Dat levert veel op voor de steden, terwijl de eigen bewoners de dienstverlening hoog waarderen. Ervaringen in Zweedse en Duitse steden en experimenten in Nederland wijzen in dezelfde richting. Al zal het fietsgebruik niet zo makkelijk stijgen als in Engeland, waar nog weinig gefietst wordt.

  Bron: Department for Transport, 22 februari 2010

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven