Terugblik middagbijeenkomst Naar beter contractvervoer 2009

 
  • De kwaliteit van het contractvervoer is nogal eens onderwerp van discussie. Het Rijk, aanbesteders, vervoerder en gebruikers hebben de handen ineengeslagen om een impuls te geven aan de kwaliteit van dit vervoer. Op 24 november kwamen beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, stadsregio’s, zorgverzekeraars, AWBZ-instellingen alsook vervoerders, georganiseerde gebruikers en adviseurs bijeen om in gesprek te gaan over beter contractvervoer.

    Tijdens deze middag kwam het hoe en waarom van de handboeken Professioneel Aanbesteden aan bod, werd doorgepraat over onderwerpen als kwaliteitscriteria, monitoring en leren van successen in het land.


Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven