Terugblik themabijeenkomst Slimme beleidsontwikkeling en data

Reeks 'De Slimme Stad'

De zaal in Utrecht zat helemaal vol met 25 mensen uit de verkeers- en vervoerswereld. Het animo voor de bijeenkomst was zo groot dat we niet iedereen konden toelaten. De webcast die live te volgen was bood uitkomst voor deze personen, maar was ook voor 30 anderen reden om zich aan te melden voor de webcast.
 
 • Webcast

  Van de bijeenkomst is een live webcast uitgezonden. De webcast is opgenomen en kunt u in hier terugkijken

  Terugblik

  Organisator Jurgen de Haan, CROW-KpVV, start de bijeenkomst met een korte aftrap. Hierna kwamen 3 inleidende presentaties aan bod:
   
  Gemeente Amsterdam
  De gemeente Amsterdam gaf een overview van mogelijkheden en relevantie vanuit de gemeente Amsterdam. Stefan Verduijn, gemeente Amsterdam - teamleider Onderzoek & Kennis, geeft aan welke beleidsvragen zij willen beantwoorden. Voor iedere fase in de beleidscyclus en de programmacyclus leveren zij kennis aan. Samengevat is hun missie: ”Willen begrijpen hoe de stad beweegt.” Voor deze kennis voert Amsterdam een waaier aan onderzoek uit, variërend van het traditioneel tellen, het gebruik maken van VRI-tellingen, parkeerdatabases, parkeervergunningen, tot nieuwe technieken als slimme cameratechnieken (in beeld brengen van looproutes, intensiteiten, conflictobservaties), lokaal specifiek enquêteren (deelnemers van een panel krijgen via een app het verzoek een paar vragen te beantwoorden op het moment dat ze op een plek zijn), gebruik van GSM-data om voetgangersstromen in beeld te brengen. Maar ook het slim ‘hergebruiken’ van bestaande data uit VRI’s, parkeercijfers, OV-chipkaart en de camera’s voor de milieuzone. Ook technieken die niet geschikt bleken (bijvoorbeeld volgen van twitterberichten) komen aan bod. En uiteraard gaat Stefan ook in op de privacy: dit vraagt veel aandacht, Amsterdam heeft hiervoor een protocol ontwikkeld.
  Bekijk de presentatie van Stefan Verduijn.

  Dittlab
  Hans van Lint
  , TU Delft - bijzonder hoogleraar en oprichter van het Delft Integrated Traffic&Travel Laboratory (Dittlab), legt uit hoe Dittlab met verschillende partijen databases en slimme programma’s ontwikkeld om aan te kunnen geven waar bijvoorbeeld files ontstaan en wat de oorzaak hiervan is. Met de tools worden uit de databases patronen gegenereerd zoals ruimte-tijd diagrammen. Ultieme doel is een database waaraan je kunt vragen: geef mij alle verstoringen (als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval) die leiden tot een wachttijd van meer dan 30 minuten. Vervolgens kan die data dan weer gericht geanalyseerd worden. Hans toont een mix aan technieken waarmee in deze grote databases snel gezocht kan worden.
  Bekijk de presentatie van Hans van Lint (156 MB).


  Fietstelweek
  Willem Scheper, Keypoint, organisator Fietstelweek, ging in op de redenen om de fietstelweek te organiseren, de toegepaste techniek en de resultaten. Nederland mag dan wel een groots fietsland zijn, toch weten we erg weinig van die fiets(er). De tuinvogeltelweek heeft als basis gediend voor de fietstelweek: gemotiveerde mensen hebben een app gedownload en hebben deze geactiveerd op het moment dat ze op de fiets stapten. Natuurlijk geeft de Fietstelweek geen antwoord op alle vragen, maar het levert wel  unieke data op, zoals: 

  • Er zijn selected links te maken (van een wegvak is te achterhalen waar de fietsers vandaan komen en waar ze naar toe gaan);
  • Inzicht in vertraging van fietsers op een plek in het netwerk;
  • Zicht op de rol van de fiets in voor- en natransport.

  In 2016  wordt er zeker weer een fietstelweek georganiseerd. De verzamelde data komt in maart 2016  beschikbaar via CROW-Fietsberaad.
  Bekijk de presentatie van Willem Scheper.

  Twee workshoprondes
  Na de inleidende presentaties kregen de deelnemers, ook de webcastvolgers, de mogelijkheid om in twee workshoprondes vragen te stellen aan de inleiders. De deelnemers kregen als opdracht mee om te formuleren wat voor hun de belangrijkste beleids-/onderzoeksvragen vragen zijn. De inleiders werden gevraagd om hierop te reageren; in hoeverre is de methodiek/de methodieken die zij hebben toegelicht hiervoor bruikbaar. In de praktijk werden vragen op allerlei niveau gesteld. 

  Enkele noties hierbij:

  • Breng in beeld welke data je allemaal al in huis hebt en kijk verder dan de geijkte paden (je hebt vaak meer in huis dan je denkt). Kijk bijvoorbeeld naar camera’s die in de openbare ruimte hangen.
  • Maak data visueel aantrekkelijk, koppel ze aan een kaart.
  • Bij de nieuwere technieken speelt privacy een belangrijke rol. Dit moet voorafgaand aan de dataverzameling goed geregeld worden. A’dam heeft een protocol opgesteld. In Utrecht worden de beelden die camera’s maken ook op een website getoond zodat iedereen kan zien wat er gefilmd wordt. In de praktijk haal je hiermee veel angels onder de bevolking weg.
  • Er is veel open data via websites te vinden (bijv. luchtkwaliteit). En via www.opendata.nl.
  • Werk met meerdere disciplines.
  • Zorg dat de bases op orde is.
  • Als data ingewonnen moet worden: bepaal dan de techniek die je wilt gebruiken. En bedenk dat ook de ‘ouderwetse’ methoden en technieken nog steeds goed bruikbaar zijn.
  • Regel met de opdrachtverstrekking het eigendom van de (meta)data die verzameld wordt. 
  • Ga met de beleidsmedewerker/bestuurder in gesprek om scherp te krijgen wat zij precies willen weten. Bij een vraag als: ik wil de bereikbaarheid in kaart brengen:
   • Welke bereikbaarheid? Van wie? Op welk tijdstip? Welke locatie? Welke vervoerwijze? Etc.
  • Bepaal de informatie die je nodig hebt.
  • Bepaal hoe je deze informatie gaat verzamelen.
   • Is er een bestaand databestand?
   • Is er op internet informatie te vinden?
  • Denk hierbij ook aan de validiteit en kwaliteit:
   • Hoe representatief zijn de telgegevens als weersinvloeden of routes de uitkomsten mede bepalen?
   • De deelnemers van de telweek waren bewuste fietsers (gezondheid, milieu). Hoe bereik je de overige fietsers? De scholieren bijvoorbeeld.
   • Hoe zit het met weersinvloeden? 
   • Met de fietstelweek kunnen scootmobielen of elektrische rolstoelen niet goed worden onderscheiden van fietsers.
   • Het ontwikkelen van slimme algoritmen en databases is voor het onderliggende wegennet lastiger dan voor autosnelwegen.

  Behoefte van aanwezigen/de rol voor CROW
  • Geef een overzicht van beschikbare databronnen en geef aan waarvoor ze te gebruiken zijn. Nodig overheden volop uit om dit overzicht + toepassingen aan te vullen.
  • Gemeenten hebben niet alleen behoefte aan data, maar ook aan tools/middelen/methodes om de resultaten te presenteren aan bestuurders en aan burgers.
  • In Utrecht is vanuit de afdeling communicatie het initiatief genomen om aan burgers te vragen waar ze behoefte aan hebben en die input wordt hiervoor gebruikt.
  • Geef aan hoe je als decentrale overheid goed omgaat met het aspect privacy.
  • Geef aan hoe je als decentrale overheid de betrouwbaarheid van uitbesteed onderzoek kunt waarborgen/regelen.
  • Stel kenniskringen samen: breng mensen bij elkaar om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen

  Overige themabijeenkomsten en terugblikken

  Deze bijeenkomst was de eerste bijeenkomst uit de themareeks ‘De Slimme Stad’. 
  • 20 april 2016: De slimme stad faciliteert ketenmobiliteit, de rol van data – terugblik
  • 23 juni 2016: Slimme stedelijke gebiedsontwikkeling en data – terugblik
  • 22 september 2016: Slimme bereikbaarheid van de stad en data – terugblik
  • 20 oktober 2016: Verkeersveiligheid en data – terugblik
  • 1 december 2016: Parkeren en data  – terugblik
Scroll naar boven