CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Terugblik themabijeenkomst Nieuwe wetgeving luchtkwaliteit en duurzame kernen en steden

Op 15 november jl. heeft CROW-KpVV een bijeenkomst georganiseerd over het meten en berekenen van de luchtkwaliteit in samenhang met verkeer en vervoer.
 
 • Webcast

  Van de bijeenkomst is een live webcast uitgezonden. De webcast is opgenomen en kunt u terugkijken (let op, laden van omgeving duurt even).

  Uitvoeren van metingen door de bewoners zelf

  Remko Kreton van Sensornet liet zien hoe krachtig het kan zijn als omwonenden kunnen worden betrokken bij het zelf meten en monitoren van de omgevingskwaliteit. Daarbij blijkt dat het belangrijk is om te zorgen voor goed werkende apparatuur. Ook zal de nodige tijd moeten worden geïnvesteerd om burgers te helpen bij het begrijpen van de verzamelde informatie en de (on)mogelijkheden die bepaalde apparatuur in bepaalde omstandigheden met zich meebrengt. Daarbij geldt altijd dat de informatie (1) juist, (2) tijdig en (3) volledig moet zijn.

  In de daarop volgende discussie is er geanimeerd doorgepraat over deze inzichten. Bijvoorbeeld of het niet beter is om het meten en rekenen aan zoiets complex als luchtkwaliteit of geluid over te laten aan betrokken burgers. Toch blijken de meeste aanwezigen ervan overtuigd dat het ‘zelf meten’ door burgers een belangrijke ontwikkeling is en dat dit onvermijdelijk is bij een toenemende roep om participatie door burgers, zoals ook in de omgevingswet wordt voorgestaan.

  Bekijk de presentatie.

  Overheid versus burgers

  Harry van Bergen van de gemeente Amsterdam verzorgde een presentatie over de stand van zaken in de hoofdstad ten aanzien van luchtkwaliteit. Uit meetdata blijkt dat de luchtkwaliteit grosso modo sterk is verbeterd in de afgelopen decennia en dat deze kwaliteitsverbetering is losgekoppeld van de economische ontwikkeling. Dus hoewel er meer verkeer komt, wordt de lucht niet meer per se ongezonder. Deze data is onder meer afkomstig uit modelberekeningen van het RIVM en een lokaal meetnet van de GGD Amsterdam. Ook in Amsterdam ontstaat bij burgers de behoefte om zelf aanvullende en eigen metingen te kunnen doen. Daarbij ontstaat automatisch spanning tussen de hoogwaardige informatie die met de (dure) apparatuur van de GGD wordt verzameld enerzijds en de moeilijk te controleren eigen data van actieve burgers die, bijvoorbeeld met een sensor op de eigen telefoon, een knelpunt constateren.

  Bekijk de presentatie.
   

  Meer informatie

  Heeft u behoefte aan meer informatie over klimaatadaptatie? Neem dan contact op met Jurgen de Haan (jurgen.dehaan@crow.nl) of Marco van Burgsteden (marco.vanburgsteden@crow.nl). Zij zijn binnen CROW verantwoordelijk voor dit onderwerp.

  Overige themabijeenkomsten uit de reeks

  • 31 mei 2018: Toegankelijkheid voor iedereen maakt kernen en steden duurzaam | terugblik
  • 28 juni 2018: Omgevingsvisie/-plan en duurzame steden en regio’s  | terugblik
  • 27 september 2018: Klimaatadaptatie en de duurzame stad en regio | terugblik
  • 15 november 2018: Nieuwe wetgeving luchtkwaliteit en duurzame kernen en steden | terugblik deze pagina
Scroll naar boven