Terugblik themabijeenkomst 4: Schone voertuigen en milieukwaliteit

Zo’n 20 deelnemers waren op 17 september 2015 in Utrecht aanwezig bij deze vierde bijeenkomst van de themareeks Mobiliteit en de gezonde stad, georganiseerd door CROW-KpVV. Daarnaast volgden 11 deelnemers de live webcast die gelijktijdig is uitgezonden.
 
 • De webcast is opgenomen en geeft u een uitgebreid beeld van de hele bijeenkomst: http://meet45601470.adobeconnect.com/p7u84sid33m/ 

  Roet

  Marita Voogt (TNO) zet uiteen welke normen er gelden voor luchtkwaliteit en welke stoffen niet tot de norm horen en wel schadelijk zijn voor de gezondheid: ultrafijn stof en roet (EC elementair koolstof). Duidelijk wordt dat er veel bekend is maar dat met name roet en ultrafijn stof slecht voor de gezondheid zijn. Hier zijn geen normen op gebaseerd en daarom zijn er nog weinig metingen en kennis hierover beschikbaar.
  In Tilburg rekende TNO de effecten van een aantal concrete maatregelen door. Hieruit blijkt dat vooral volumemaatregelen zoals de milieuzone personen- en bestelverkeer helpen bij het verminderen van roet. Deze maatregelen reduceren relatief veel meer roet dan fijn stof en NO2 en zijn daarom nu onderbelicht in gemeentelijk beleid. De motoren worden wel schoner, maar komende jaren kan er nog wel voordeel worden gehaald als gemeenten maatregelen tegen luchtvervuiling nemen. Daarnaast helpen de maatregelen ook bij het leefbaarder maken van de leefomgeving. Bekijk de presentatie.
   

  Milieuzone personenauto/bestelverkeer en de roetindicator

  Bertien Oude Groote Beverborg (Programmamanager Luchtkwaliteit, Gemeente Utrecht) laat in zien welke maatregelen de gemeente neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. De gemeente heeft als ambitie niet het halen van de EU norm in 2015, maar op termijn de WHO-norm die de helft bedraagt.
  Hiervoor zet de gemeente in op een mix van honing- en azijnmaatregelen die worden ingezet. Zo gaat de milieuzone personen- en bestelverkeer vergezeld met een sloopregeling. De eerste resultaten laten zien dat er veel auto’s zijn gesloopt (2200) en een behoorlijk aantal (nog) niet vervangen is (500). Het aantal overtredingen is, sinds de handhaving in mei 2015 begon, aanzienlijk gedaald. Daarnaast heeft de gemeente nog diverse andere maatregelen, bijvoorbeeld gericht op meer elektrische voertuigen. Duidelijk wordt dat met een goede visie er veel bereikt wordt in de gemeente. Bekijk de presentatie.
   

  De snorfiets

  Paul van den Anker (Senior-adviseur mobiliteit, gemeente Nijmegen) vertelt tot slot over de situatie in Nijmegen; volgens de lokale duurzaamheidsmeter de meest duurzame gemeente. Het bezit van snorfietsen verdubbelde wel in 7 jaar tijd. Omdat de snorfiets op fietspaden rijdt, heeft dit vervoermiddel een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de fietsers. Om deze ongunstige ontwikkeling te keren onderzoekt de gemeente samen met enkele andere gemeenten mogelijkheden om het gebruik van de snorfiets aan banden te leggen. Meest wenselijk zou een nationaal verbod zijn. Waarom nog een snorfiets op fossiele brandstoffen als er meerdere elektrische alternatieven zijn, zoals de elektrische snorfiets, de elektrische fiets en de speed pedelec? Maar de kans dat dit gebeurt is klein gezien de grote financiële en electorale belangen. Al kan het best zijn dat de inwoners in grote mate voor uitbanning van de fossiele snorfiets zijn. Meer kennis en ervaring hierover zijn daarom belangrijk. Bekijk de presentatie.

  Paul laat zeven verschillende opties de revue passeren van makkelijk te realiseren kennisontwikkeling tot een politiek lastig haalbare milieuzone voor snorfietsen. Het is een lastige weg, maar zeker een belangrijke in een streven naar een leefbaardere stad.

  Overige themabijeenkomsten en terugblikken

  8 april 2015              Bijeenkomst 1: Ketenmobiliteit en de gezonde stad. Hoe bereik je dat? (terugblik)
  21 mei 2015             Bijeenkomst 2: Voetgangers en fietsers (terugblik)
  2 juli 2015                Bijeenkomst 3: Bereikbaarheid en vitaliteit (terugblik)
  17 september 2015   Bijeenkomst 4: Schone voertuigen en milieukwaliteit 
  12 november 2015    Bijeenkomst 5: De leefbare wijk (terugblik)
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven