Seminar Ruimte voor Succes: Duurzame Gebiedsontwikkeling en OV

Donderdag 12 september 2019 stond in het teken van alweer de tweede seminar rondom Ruimtelijke Ontwikkeling en OV.
 
 • Donderdag 12 september 2019 stond in het teken van alweer de tweede seminar rondom Ruimtelijke Ontwikkeling en OV (zie hier de terugblik van de eerste bijeenkomst op 14 maart). Ongeveer 90 personen uit verschillende organisaties (vervoerregio’s, gemeenten, provincies, Rijk, adviesbureaus en belangenorganisaties uit binnen- en buitenland) verzamelden zich in theater de KOM in Nieuwegein.
  Dagvoorzitter John Pommer, directeur KpVV, trapte de dag af met een een pleidooi voor ruimtelijke ordening naast en rondom knooppunten. Dit deed hij onder andere door het trekken van een vergelijking in ruimtelijke ordening tussen nu en de jaren ’80, en aan de hand van een voorbeeld uit de krant.

  John Pommer gaf het woord door aan Ellie Eggengoor, wethouder mobiliteit van de gemeente Nieuwegein, die de aanwezig welkom heette in de gemeente Nieuwegein en in het bijzonder theater de KOM. Naast een persoonlijke noot vertelde ook zij over de noodzaak voor, specifiek de gemeente Nieuwegein, ruimtelijke ontwikkeling nabij knooppunten. Ook gedeputeerde Arne Schadelee van de provincie Utrecht kwam aan het woord over de toekomst van knooppuntontwikkeling in de provincie Utrecht, en hoe zij dit samen met de gemeenten vorm willen geven.

  Spoorbouwmeester Eric Luiten gaf daarna inzicht in zijn werkzaamheden als spoorbouwmeester, welke uitdagingen er de komende jaren liggen en welke oplossingsmogelijkheden er liggen.

  Na het plenaire programma konden deelnemers in twee ronden vijf verschillende workshops volgen. Zo was er een workshop over knooppuntontwikkeling in de U10-regio, waarbij Vereniging Deltametropool en de U10 gezamenlijk een beeld schetste over de uitdagingen die er liggen, en samen met de deelnemers op zoek gingen naar mogelijke oplossingen.
  In een andere workshop vertelde Jan van Selm, directeur DOVA, over zijn voormalig functie als directeur van het OV-bureau Groningen-Drenthe over de aanpak van OV over asfalt en de impact die deze ontwikkeling heeft op het openbaar vervoerssysteem. Ook vertaalde hij zijn lessen uit die periode over vuistregels voor ruimte/OV-ontwerpen en over OV op ijzer en asfalt.
  Lodewijk Lacroix en Alex Bruijn vertelde over de opgedane ervaringen rondom project Stedenbaan en welke lessen er geleerd zijn in de samenwerking tussen verschillende partijen. Welke inzichten heeft dit project opgeleverd en welke lessen ze mee willen geven aan de deelnemers.

  Daarnaast was er een mogelijkheid om door middel van een excursie (de toekomst van) knooppunt Nieuwegein te ontdekken. Onder leiding van Wieger Apperloo en Aart Reurink werd knooppunt Nieuwegein ontdekt en werd het toekomstbeeld geschetst. Goed was het om te zien hoe provincie en gemeente in deze gezamenlijk optrekken en ook gezamenlijk verantwoordelijkheid voelen.
  De laatste workshop bestond uit een serious game. Unlimited Urban Management ontwikkelde Alliantiegame, waarin spelers persoonlijke doelen moeten behalen, welke echter niet zonder samenwerken te behalen zijn. De spanning tussen het verder ontwikkelen van een knooppunt en de toenemende congestie wordt hierin goed zichtbaar.
  Dagvoorzitter John Pommer vatte, onder het genot van een drankje, de dag samen waarna deelnemers nog rustig konden napraten.

  We kijken met veel plezier terug op de tweede bijeenkomt binnen Ruimte voor Succes. We zien u graag terug op volgende bijeenkomsten, waaronder die tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres.

  Mocht u meer willen weten over Transit Oriented Development, knooppuntontwikkeling of de integratie van ruimte en mobiliteit in bredere zin? Kijk dan ook op de kennismodule Ruimte, Mobiliteit, Stedenbouw en Verkeer. Hierin zijn meerdere publicaties en onderzoeken te vinden met betrekking tot dit onderwerp, waaronder het recent verschenen onderzoek naar TOD. Concreet heeft dit onderzoek zich vertaald in een procesplan dat moet leiden tot succesvolle integratie van ruimte en mobiliteit.
Scroll naar boven