Terugblik: Transit Oriented Development, Knooppuntontwikkeling en HOV

Op 14 maart 2019 kwamen ongeveer 80 personen vanuit verschillende organisaties (vervoerregio’s, gemeenten, provincies, Rijk, adviesbureaus en belangenorganisaties) samen in het Zaantheater in Zaanstad voor de eerste in een reeks van seminars over Ruimtelijke Ontwikkeling en OV.
 
 • Dagvoorzitter Gerrit van der Plas trapte af met de toezegging dat er, onder de werktitel Ruimte voor Succes, het komende jaar verschillende seminars onder de noemer van Transit Oriented Development (TOD), knooppuntontwikkeling en HOV zullen plaatsvinden. Het doel is om tijdens het Nationaal Verkeerskunde Congres op 31 oktober met alle partijen een volgende stap te zetten.
  bijeenkomst
  De opening werd voortgezet met presentaties van Gerard Slegers (wethouder Mobiliteit, Bereikbaarheid en Openbare Ruimte van Zaanstad) en Joke Geldhof (gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen voor de provincie Noord-Holland). Vanuit het College van Rijksadviseurs vertelde Daan Zandbelt over het nationale perspectief van TOD en Knooppunten.

  Na de opening konden de deelnemers in twee rondes aan verschillende workshop deelnemen. Tijdens de workshop over reizigersbeleving stond de vraag centraal hoe de ervaring van de reiziger beter gevolgd kon worden, voornamelijk gekeken naar de openbare ruimte. Er werd onderscheid gemaakt in de must- en lustreiziger, die beide een ander reisprofiel kennen.

  Ook was er de mogelijkheid om TOD te ervaren door middel van gaming. De provincie Noord-Holland en Radboud Universiteit Nijmegen hebben samen de Serious Game ontwikkeld, waarin financiële en ruimtelijke onderhandelingen over woningbouwplannen en investeringen in mobiliteit op regionaal niveau aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het spel levert inzicht in manieren waarop kostenefficiënte plannen kunnen worden gemaakt, die ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau dienen.

  Tijdens de workshop over duurzame gebiedsontwikkeling rondom station Lelylaan namen de gemeente en vervoerregio Amsterdam de deelnemers mee in de ontwikkelingen en uitdagingen rondom station Lelylaan.
  bijeenkomst

  De laatste workshop stond in het teken van een integrale en gestructureerde aanpak van TOD en knooppuntontwikkeling. Door de toenemende mobiliteits- en ruimtevraag komt de vraag naar boven hoe met deze opgedane kennis en ervaringen het maatschappelijk rendement van eerdere en toekomstige investeringen kan worden vergroot bij een integrale aanpak. Het CROW, ministerie van I&W  in samenwerking met de provincie Gelderland, en Vereniging Deltametropool namen de deelnemers mee in wat er allemaal speelt, maar haalden daarnaast ook kennis(vragen) op uit het publiek.
  Al met al kan er worden teruggekeken op een succesvolle eerste seminar in de reeks Ruimte voor Succes. Houdt de website en uitnodigingen goed in de gaten. De komende tijd zullen er meer seminars in de regio’s gaan plaatsvinden.
  bijeenkomst

  Mocht u meer willen weten over Transit Oriented Development, knooppuntontwikkeling of de integratie van ruimte en mobiliteit in bredere zin? Kijk dan ook op de kennismodule Ruimte, Mobiliteit, Stedenbouw en Verkeer. Hierin zijn meerdere publicaties en onderzoeken te vinden met betrekking tot dit onderwerp, waaronder het recent verschenen onderzoek naar TOD. Concreet heeft dit onderzoek zich vertaald in een procesplan dat moet leiden tot succesvolle integratie van ruimte en mobiliteit.

  Downloads

  TOD en knooppunten Een brede blik op TOD en knooppunten biedt ruimte voor succes
Scroll naar boven