Terugblik Excursie - 15 jaar autodelen. Toen, nu en straks

Op 4 april jl. organiseerde CROW-KpVV samen met de gemeente Utrecht, Advier, Green Deal autodelen en SHARE-North een excursie rond het thema autodelen en nieuwbouw. Tijdens de middag waren 35 deelnemers en werden er ervaringen uitgewisseld vanuit nieuwe en bestaande projecten. De gemeente Utrecht zet in op deze ontwikkeling en wil graag haar eerste ervaringen delen.
 
 • De Kersentuin

  In de duurzame wijk De Kersentuin (Leidsche Rijn) heeft de bewonersvereniging tijdens de realisatie een duurzaam mobiliteitsconcept ontwikkeld. Wie een auto gebruikt, betaalt voor dit recht. 1 op de 4 huishoudens doet aan autodelen. Ook worden er fiets- en bolderkarren gedeeld.
  Sommige groenstroken zijn aangelegd voor het geval de parkeerdruk toch toeneemt. Echter de parkeerdruk neemt al jarenlang af en het aantal autodelers neemt toe. Jammer is dat de Kersentuin nu de parkeerdruk van omliggende wijken opvangt.
   

  ANNE: Alle Nederlanders Naar Energieneutraal

  In het centrum voor woningverduurzaming ANNE presenteert Robin Berg het concept We Drive Solar. Robin wil 1000 deelauto’s en 1000 laadpalen realiseren vanuit 5 proeftuinen. Hieruit moet de expertise ontstaan en technische drempels worden overwonnen om op te schalen naar 100% schone mobiliteit.
   

  Neudeflat en Johannaflat

  In de Neudeflat (Utrecht Centrum) zijn 5 parkeerplekken op 88 appartementen. Syntrus Achmea en Greenwheels hopen hier met autodelen een nieuwe richting in te slaan. Ook voor hen is dit een experiment. In de flat wonen vooral één- en tweepersoons huishoudens wat het al snel aannemelijk maakt dat er potentieel is voor deelauto’s.

  In de Johannaflat wordt ingezet op het deelautogebruik onder studenten. Mywheels beheert daar in samenwerking met Stichting Studentenhuisvesting (SSH) 2 elektrische- en 2 brandstofauto’s voor het gezamenlijk gebruik onder 655 bewoners van het complex. Als studenten op deze manier kennismaken met autodelen, zien ze in de toekomst wellicht minder noodzaak om een eigen auto te bezitten.
   

  Discussie

  Er ontstaat meer markt voor autodelen, als gemeenten de parkeernorm verlagen. Voor veel gemeenten is parkeren echter een complex dossier. Het ei van Columbus is nog niet gevonden als het gaat om autodelen en nieuwbouw. Daarom is het zaak dat gemeenten, ontwikkelaars en bewoners hiermee blijven experimenteren.


   
   
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven