Terugblik bijeenkomst Aanbesteden in verkeer en vervoer

Op 8 juni jl. kwamen in het stadhuis van Nijmegen diverse disciplines bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over aanbesteden in verkeer en vervoer. In verkeer en vervoer worden veel diensten aanbesteed die een groot maatschappelijk belang dienen en waar veel geld in omgaat. Voorbeelden zijn: auto- en fietsparkeren, aanbesteden doelgroepenvervoer, en laadinfrastructuur. Op al deze terreinen zijn belangrijke ontwikkelingen zichtbaar die gevolgen hebben voor de wijze van aanbesteden en de invulling van professioneel opdrachtgeverschap.
 
 • Kruisbestuiving

  In de markt wordt veel kennis opgedaan bij deze onderwerpen. CROW heeft daarom verschillende disciplines bij elkaar gebracht om voor kruisbestuiving te zorgen: zowel aanbesteders, opdrachtgevers als experts in onder andere doelgroepenvervoer en openbare ruimte deelden hun kennis.

  Als eerste nam Krispijn Klein Nagelvoort van ITS ons mee in de wereld van parkeren (zie presentatie). Eén van zijn adviezen: neem de tijd in het begin van het aanbestedingsproces om na te denken wat voor opdrachtgever je wilt zijn. Dit verdient zich later terug. Ook zijn er nu al meer mogelijkheden voor innovatief aanbesteden dan er in de praktijk wordt toegepast. Dit heeft vooral te maken met de samenwerking en vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, aldus Maurice Wielink van CROW tijdens zijn presentatie.

  Concrete praktijkvoorbeelden

  In het tweede deel van het programma volgden drie presentaties waarin concrete praktijkvoorbeelden centraal stonden. Koen Bekking van CROW schetste de wereld van het aanbesteden van het doelgroepenvervoer (zie presentatie). Die is extra complex door de vele stakeholders en de wisselwerking tussen het fysieke en sociale domein. Jan-Derk van ’t Rot van Maastricht-Bereikbaar gaf een inkijkje van de succesvolle uitvraag naar fietsparkeren in Maastricht. Wees duidelijk en transparant en ga in gesprek met potentiele inschrijvers is één van de lessen (zie presentatie). Tot slot nam Rob Cillessen van ElaadNL ons mee in de wereld van laadpalen en elektrisch rijden. Dit is echt nog pionieren en waarbij alle kennis welkom is. En hoewel de techniek van de laadpalen zich nog steeds snel doorontwikkelt, heeft de (laadinfrastructuur)branche een set basisafspraken opgesteld om de aanbesteding en realisatie van laadinfrastructuur te verbeteren. Innovatie door standaardisatie? Zeker. Een mooi voorbeeld van waar samenwerking in de markt toe kan leiden (zie presentatie).

  Conclusie

  De behoefte aan meer kennis, uitwisseling van praktijkervaringen en de noodzakelijke samenwerking tussen de aanbestedingssector en de verkeer- en vervoerssector wordt breed onderkend door de deelnemers. Wordt vervolgd dus! In het najaar van 2017 bouwen we hierop voort en organiseren we weer een bijeenkomst. Wilt u hierbij zijn? Houd onze Nieuwsbrief Aanbesteden dan in de gaten voor de aankondiging.

  Contact

  Vragen over deze bijeenkomst kunt u sturen aan sander.dijkstra@crow.nl.
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven