Telewerken

 
 • Mobiliteitsmaatregel

  Wijziging febr. 2011: Nieuwe literatuurverwijzingen toegevoegd.

  Telewerken is de maatregel met misschien wel de grootste potentie om structureel problemen rond congestie en leefbaarheid in de steden aan te pakken. De moderne techniek maakt het mogelijk dat steeds meer typen werk niet meer op de werkplek uitgevoerd hoeven worden. Telewerken moet gefaciliteerd worden door de werkgever, de keuze ligt vaak bij de individuele werknemer. De rol van de overheid is meer op afstand, maar ook erg dichtbij: binnen de eigen organisatie.

  Omschrijving

  Volgens cijfers van het CBS doet 19% van de werknemers in Nederland één of meer dagen aan telewerken.

  Telewerken is een bijzondere vorm van het thuiswerken (waar werknemers meer incidenteel bij betrokken zijn). Het veronderstelt ICT-voorzieningen en een adequaat ingerichte werkplek thuis. Het veronderstelt ook afspraken op de werkvloer met leidinggevenden en collega’s om daadwerkelijk vanaf afstand te kunnen werken. Telewerken is vooral geschikt voor kenniswerkers.

  Nut

  De voordelen van thuiswerken liggen op vele fronten:

  • Telewerken wordt door de werknemers bijzonder gewaardeerd omdat ze privé en werk beter kunnen combineren en verlost zijn van de vaak lange woon-werkreis. Aansluiten op de behoefte van werknemers is voor bedrijven een centrale reden om telewerken mogelijk te maken. Bijkomend voordeel voor de bedrijven is een lager ziekteverzuim.
  • Telewerken scheelt het bedrijf op den duur aanzienlijk in werkplekken en parkeerplekken. Vaak wordt telewerken gecombineerd met het flexibele kantoor, zoals bij Interpolis. De investeringen die werkplekken thuis vergen vallen in het niet bij een werkplek op kantoor. Opvallend is echter dat nog slechts weinig bedrijven deze voordelen calculeren, zelfs niet bij het bekende Interpolis.
  • Telewerken spaart direct een woon-werkverplaatsing uit. Eén keer in de week telewerken levert 20% minder verplaatsingen op. De impact is des te groter als de telewerkdagen gelijkmatig verdeeld zijn over de week. Bedrijven besparen zo op reiskosten. Besparingen op mobiliteit is echter voor slechts weinig bedrijven aanleiding om te gaan telewerken. De winst ligt hier heel duidelijk bij de samenleving.
  • Telewerken zorgt voor uitvlakking van spitsverkeer. Veel mensen verwerken thuis hun e-mails en reizen na de spits filevrij naar kantoor of afspraak.

  Interpolis kent sinds 1996 een actief beleid rond telewerken. De belangrijkste aanleiding daarvoor was het verhogen van de tevredenheid onder het personeel, oftewel als HRM-beleid. Als de ‘quality of life’ van de werknemer omhoog gaat werkt dat positief door op de organisatie. Men verwacht in de nabije toekomst rond de 50% van het personeel bij telwerken te kunnen betrekken.

  De voordelen van telewerken voor Interpolis trekken intern minder de aandacht maar zijn niet minder substantieel:

  • Een besparing van 5 á 10% op het aantal werkplekken nu al).
  • Een besparing van 30% op de reiskosten.
  • Minder ziekteverzuim (als gevolg van ‘quality of life’).

  De voordelen van telewerken liggen voor de verschillende belanghebbenden anders (zie tabel). Er is sprake van een aanvullend belang.

  Belanghebbende Voordelen Belang
  Werknemers Combineren privé en werk
  Hoog gewaardeerd
  Werkgevers Besparing op werk/parkeerplekken en reiskosten.


  Verminderen ziekteverzuim

  Hogere arbeidssatisfactie

  Staat niet centraal

  Interessant aspect

  Overheid Verlagen van congestie en milieudruk
  Hoog gewaardeerd maar moeilijk te beïnvloeden

  Het probleem voor de overheid is echter dat ze weinig direct invloed heeft op telewerken. Er zijn voor de overheid twee manieren om deze maatregel te benutten;

  • Via communicatie de aanvullende voordelen van telewerken blijvend onder de aandacht houden.
  • Via een aanpak binnen de eigen organisatie de directe baten van telewerken incasseren en zodoende een voorbeeldfunctie geven.

  Het Domotion-project (advies, rapport) in de regio Amsterdam is opgezet vanuit de gemeentelijke organisaties in en rond de hoofdstad. De kansen voor telewerken zijn uitgebreid onderzocht en geplaatst in het perspectief van de regionale bereikbaarheid. De belangrijkste aanbevelingen vanuit het project waren dat de overheid zelf zou moeten beginnen met het invoeren van telewerken binnen haar organisatie. Dat betekent vooral het wegnemen van veel koudwatervrees bij zowel leidinggevenden als werknemers. De ervaringen die de overheid zo opdoet kan ze benutten in haar tweede taak: het aanspreken van de werkgevers in de regio op de mogelijkheden die er zijn om telewerken breder in te voeren.

  Een opvallende conclusie van Domotion is dat de ontwikkeling van telewijkkantoren weinig kansrijk wordt geacht. Telewijkkantoren – waar werknemers niet thuis maar direct in de buurt kunnen werken – werden in het verleden gepresenteerd als de oplossing om telewerken te laten functioneren. Niet iedereen beschikt immers over een huis waar het rustig werken is. Dit type voorzieningen lijkt geen hoge vlucht te nemen. Kansrijker zijn de restaurants die hiervoor mogelijkheden bieden.

  Meer informatie

  Literatuur

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven