Specificatie voor het installeren van detectielussen

Deze specificatie voorziet in een basis voor het zo goed mogelijk installeren, en testen van detectiemeetpunten. Detectiemeetpunten bestaan uit detectielussen, lustoevoerkabels en eventueel detectoraansluitkabels en luskoppelkasten.
 
 • Deze specificatie voorziet in een basis voor het zo goed mogelijk installeren en testen van detectiemeetpunten. Detectiemeetpunten bestaan uit detectielussen, lustoevoerkabels en eventueel detectoraansluitkabels en luskoppelkasten. In deze handleiding wordt één of meer detectiemeetpunt(en) ook wel een lusconfiguratie genoemd.

  Een meetpunt wordt gebruikt voor het detecteren van een verkeersstroom ten behoeve van MTM-2 signaleringssystemen en Monitoringsystemen (MWKS Monitoring wegkantsystemen) met MTM-2 Detectorstations.

  De handleiding is verdeeld in de volgende delen:
  • hoofdstuk 2 bevat gegevens voor het projecteren (het uitzetten van een detectiemeetpunt);
  • in hoofdstuk 3 is de specificatie voor veiligheid opgenomen;
  • in hoofdstuk 4 staat het meten aan en afnemen van de geïnstalleerde lusconfiguratie;
  • hoofdstuk 5 bevat belangrijke elementen van de werkwijze. Er bestaat de mogelijkheid dat het bestek en/of projectspecificatie aanvullende voorschriften oplegt;
  • in hoofdstuk 6 zijn voorbeelden van aanvullende eisen van Rijkwaterstaat samengevat;
  • in bijlagen zijn eisen geformuleerd waaraan luskabel, lustoevoerkabel, detectoraansluitkabel en luskoppelkasten moeten voldoen.
Scroll naar boven