CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

SER-advies mobiliteitsmanagement

 
  • Advies op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De SER concludeert dat de bereikbaarheid van steden, regio’s en gemeenten achteruit gaat en dat mobiliteitsmanagement daarom nodig is. Rijk, decentrale overheden en sociale partners kunnen dit vormgeven. Mobiliteitsmanagement is een verantwoordelijkheid voor overheid én bedrijfsleven. De Raad vindt dat het Rijk moet conditioneren en stimuleren en dat verplichtende afspraken nodig zijn om mobiliteitsmanagement in de praktijk vorm te geven.

Scroll naar boven