Risicogestuurd beleid met indicatoren gerelateerd aan snelheid

Verkenning van de toepasbaarheid

  • Auteur:Marjolein de Jong en Willy Sweers (Ligtermoet & Partners), Paul Schepers (Rijkswaterstaat - WVL)
  • Onderwerp(en):Verkeersveiligheid
Eind 2015 constateerde de Minister van Infrastructuur en Milieu dat het aantal geregistreerde ongevallen op regionale en lokale wegen zodanig laag is, dat deze bron minder geschikt is om te fungeren als indicator voor het beleid. Mede om die reden is onderzoek naar een risico-gestuurde aanpak als nieuwe basis voor inzet van maatregelen ingezet.
 
  • In het Kernteam Verkeersveiligheid is snelheid aangemerkt als kansrijk thema om een Safety Performance Indicator (SPI) voor te ontwikkelen. Drie andere potentiële thema’s voor een SPI zijn: infrastructuur, fiets en rijden onder invloed.

    Naast puur de indicator ‘snelheid’, richt het onderzoek zich op indicatoren die een relatie hebben met snelheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over wegkenmerken die de snelheid beïnvloeden zoals drempels, of die het mogelijk maken dat voetgangers en fietsers veiliger kunnen omgaan met snelheden van het gemotoriseerd verkeer door een gefaseerde oversteek met behulp van een midden-eiland. 

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven