CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Meer informatie

Richtlijnen en aanbevelingen toegepast? Onderzoek naar de toepassing van CROW-richtlijnen door decen

 
  • Verslag van het onderzoek naar de toepassing van elf van de zogenoemde CROW-richtlijnen door decentrale wegbeheerders. De uitkomsten zijn gebaseerd op een internetenquĂȘte en drie expertdiscussies. Daarnaast worden een aantal aanbevelingen gedaan voor de toekomstige hantering van de richtlijnen en de kennisuitwisseling in het algemeen tussen wegbeheerders.

Scroll naar boven