Richtlijn uniforme methode KCE regionaal OVM

Dit document bevat de resultaten van een eind 2013 uitgevoerde inventarisatie van de huidige situatie van het kort cyclische evalueren (KCE) van operationeel verkeersmanagement (OVM) in de samenwerkingsregio’s. Doel van dit stuk is om een uniforme (basis) methode voor het kort cyclisch evalueren van regionaal operationeel verkeersmanagement op te stellen.
 
  • De uniforme methode voor het kort cyclisch evalueren dient erop gericht te zijn om een goede uitvoering van regionaal operationeel verkeersmanagement mogelijk te maken. Dat betekent op de eerste plaats een goede invulling van de inhoud van de KCE. De vorm waarop dit wordt gedaan is vervolgens een afgeleide om het doel van KCE te halen. In de opzet van de uniforme methode komt deze tweedeling terug. Allereerst wordt aandacht gegeven aan de inhoudskant van de uniforme methode. Dit is de kern van de uniforme methode. Vervolgens wordt een voorstel gegeven voor de vorm waarin deze uniforme methode kan worden toegepast. Regiospecifieke kenmerken kunnen leiden tot variaties in de vorm.
Scroll naar boven