LVMB handreiking Regionaal technisch ketenbeheer

In deze handreiking zijn de benodigde lokale en regionale activiteiten ten behoeve van regionaal (technisch) ketenbeheer uitgewerkt en toegelicht. Regionaal (technisch) ketenbeheer richt zich op het in stand houden van de technische infrastructuur die deel uitmaakt van de keten om netwerkbrede regelscenario’s te kunnen inzetten.
 
  • Het regionaal ketenbeheer is nieuw en in eerste instantie beperkt tot de techniek. Regionaal (technisch) ketenbeheer richt zich op het in stand houden van de technische infrastructuur die deel uitmaakt van de keten om netwerkbrede regelscenario’s te kunnen inzetten. Componenten die hiervan deel uitmaken zijn bijvoorbeeld verkeerslichten, centrale computersystemen en communicatielijnen tussen systemen.
    Regionaal technisch ketenbeheer bouwt voort op wat er aan lokaal technisch ketenbeheer belegd is. In deze handreiking zijn de benodigde lokale en regionale activiteiten uitgewerkt en toegelicht.

    Het activiteitenschema (ook los te downloaden) biedt een overzicht in hoe deze beheeractiviteiten zich tot elkaar verhouden en welke relaties er zijn.

    Het stappenplan biedt een handvat om met het activiteitenschema aan de slag te gaan. Het beschrijft een volgorde waarin de activiteiten ter hand genomen kunnen worden. Toetsing in diverse regio’s wijst uit dat het activiteitenschema en stappenplan als goed bruikbaar worden gezien. Het biedt de basis voor de implementatie van regionaal ketenbeheer.

    De handreiking biedt inzicht in wat er aan beheeractiviteiten zou moeten worden belegd. De wijze waarop, moet aansluiten bij de manier van samenwerken en beschikbare systemen in de regio. Aangezien de regio’s hierin van elkaar verschillen, is het zaak dat elke regio voor zichzelf bepaalt hoe de activiteiten worden belegd, en welke ondersteunende tools voor hen interessant zijn.
Scroll naar boven