CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Publicatie 'Klimaatbeleid: De ambitie van de regio'

Gemeenten en regio's hebben behoefte aan meer centrale regie op het maken van Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s), meer duidelijkheid over de doelstellingen ten aanzien van het klimaat voor de regio’s en meer capaciteit voor met name de uitvoering van de RMP’s. Dat staat in de brochure 'Klimaatbeleid: De ambitie van de regio' van CROW-KpVV en Natuur&Milieu.
 
 • In het Klimaatakkoord van 2019 spraken diverse partijen onder andere af dat decentrale overheden Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) maken. Afgelopen jaar ontwikkelde CROW de nodige kennis om het proces te ondersteunen. Daarbij bleek dat er nog veel onduidelijk was over RMP’s.
   
  Samen met Natuur&Milieu, een van de medeondertekenaars van het Klimaatakkoord, onderzocht CROW daarom de stand van zaken van deze RMP’s. In februari en maart 2021 interviewden we samen alle regiocoördinatoren die betrokken zijn bij, of verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de 28 RMP’s. 
   
  We hebben geïnventariseerd hoe ver de regio's zijn met het maken van een RMP en/of duurzaam mobiliteitsbeleid, waar de coördinatoren tegenaan lopen, in hoeverre er afstemming plaatsvindt met andere trajecten zoals Omgevingswet, energie en laadpalen en hoe het proces wordt gefinancierd.
   
  Dit rapport is besproken tijdens de bijeenkomst op 29 april Klimaatakkoord en mobiliteit: De regio aan zet.
Scroll naar boven