Projecten HOV-rail

 
 • We maken onderscheid tussen HOV-bus en -tram. Van elk HOV-tramproject is hier een korte beschrijving opgenomen met een verwijzing naar de projectwebsite en een contactadres.

  1. RegioTram Groningen
  2. Regiotram Zwolle–Kampen
  3. Stadsregiorail Arnhem Nijmegen
  4. HOV Nijmegen
  5. Spartacus
  6. Tram Utrecht CS–Uithof
  7. SUNIJ-lijn
  8. RijnGouweLijn
  9. RandstadRail
  10. Hoekse Lijn

  1. RegioTram Groningen
  In de stad Groningen komen trams te rijden. Dit is een idee van de Regio Groningen-Assen, provincie Groningen en gemeente Groningen, om de bereikbaarheid van de regio en stad op een duurzame manier te verbeteren. In eerste instantie komen er twee tramlijnen in de stad: Lijn 1 Zernike en Lijn 2 Kardinge. Na 2020 moeten de trams doorrijden de regio in, met als mogelijke bestemmingen: Hoogezand-Sappemeer, Zuidhorn, Bedum, Winsum, De Punt en Leek-Roden.

  2. Regiotram Zwolle–Kampen
  De Regiotram moet een nieuw vervoermiddel op het bestaande spoor tussen Zwolle en Kampen worden. Comfortabel, frequent en duurzaam. En met meer plekken om in en uit te stappen, dus een verbetering van de bereikbaarheid. In de zomer van 2014 moet de Regiotram rijden.

  3. Stadsregiorail, Arnhem Nijmegen
  De Stadsregio Arnhem Nijmegen moet een bereikbare regio blijven. Niet alleen per auto, maar ook met openbaar vervoer. Daarom investeert de stadsregio in Stadsregiorail: een programma voor meer regionale treinen op bestaand spoor, nieuwe (trein)stations en betere aansluitingen van bus en trein.
  De stadsregio gaat voor minimaal 4 stoptreinen op de routes in de regio. Op het bestaande spoor is hier niet overal voldoende ruimte voor. Daarom investeert de stadsregio in extra infrastructuur. Binnen het programma Stadsregiorail gaat het concreet om twee projecten. Het aanleggen van een keerspoor bij station Elst, zodat de trein uit Tiel hier kan keren en er dus meer treinen kunnen rijden tussen Arnhem en Nijmegen. En een keerspoor bij station Wijchen, zodat de stoptrein Zutphen-Wijchen kan keren en er vier sprinters per uur kunnen rijden tussen Arnhem en Wijchen.
  Tot en met 2012 realiseren de Stadsregio Arnhem Nijmegen, ProRail en de betrokken gemeenten de drie nieuwe stations en twee nieuwe infrastructurele voorzieningen.

  4. HOV Nijmegen
  De gemeente Nijmegen zorgt ervoor dat Nijmegen goed bereikbaar is, zowel met auto, fiets als openbaar vervoer. Om de bereikbaarheid per openbaar vervoer te verbeteren, zet de gemeente in op HOV. Daarbij wordt op dit moment onderzocht of de tram een haalbare optie is. De verwachting is dat de tram direct wordt ingezet op het tracé tussen Nijmegen-centrum en Heijendaal Campus. Daar maken dagelijks ongeveer 20.000 mensen gebruik van het OV. Op het tracé tussen Nijmegen-centrum en Nijmegen-Noord rijden in eerste instantie naar verwachting HOV-bussen. Bij de aanleg van de busbanen wordt wel rekening gehouden met een eventuele overgang naar de tram.

  5. Spartacus, sneltram tussen Hasselt en Maastricht
  Als onderdeel van het openbaar vervoer project Spartacus in Vlaanderen moet er een elektrische sneltram tussen Hasselt (België) en Maastricht komen. De plannen voor de lijn naar Maastricht zijn onlangs door de Vlaamse regering goedgekeurd. Volgens plan moet deze in 2016 in gebruik worden genomen.

  • Fase project: Planvorming / Uitvoering
  • Overheden: Provincie Limburg, Ministerie van Verkeer Vlaanderen,
   website delijn
  • Contact: De Lijn Limburg, +32 (0)1185 4263, spartacus@delijn.be

  6. HOV Om de Zuid, Tram naar Uithof
  De HOV om de Zuid is een belangrijk onderdeel van een netwerk van Hoogwaardige Openbaar Vervoer banen en verbindt het Centraal Station met De Uithof. In 2011 is besloten tot de aanleg van deze verbinding. Het tracé van deze trambaan zal vanaf Utrecht CS via Stadion Galgenwaard naar de Uithof gaan. De lijn wordt 7,5 km lang en zal 9 haltes hebben. In 2020 zullen dagelijks 60.000 reizigers van delijn gebruik maken. Er worden 27 lagevloertrams besteld. Naar verwachting wordt de lijn in 2018 in gebruik genomen. De Uithoflijn wordt de eerste uitbreiding op weg naar het Tramnet 2025, een netwerk dat het bestuur van BRU in december 2009 vaststelde.

  • Fase project: Planvorming / Uitvoering
  • Overheden: Bestuursregio Utrecht, Gemeente Utrecht, website Utrecht
  • Contact: Projectorganisatie Uithoflijn, 030 – 286 00 00, uithoflijn@utrecht.nl

  7. Sneltram Utrecht – Nieuwegein/IJsselstein
  Deze tramverbinding is begin jaren ’80 ontwikkeld door de NS, om snelle railverbindingen tussen werksteden en groeikernen te ontwikkelen. De verbinding maakt nu deel uit van het Utrechtse HOV-netwerk en vervoert per werkdag een kleine 40.000 reizigers.

  8. RijnGouwelijn
  Het project RijnGouweLijn als lightrailverbinding tussen Gouda en Noordwijk/Katwijk is van de baan. In plaats daarvan worden de spoorverbindingen met Utrecht en met Gouda verbeterd en komen er diverse HOV-busverbindingen volgens het R-netconcept. Zie HOV-net Zuid-Holland Noord

  • Fase project: Planvorming
  • Overheden: Provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, gemeenten. Zie website zuid-holland HOV-NET
  • Contact: m.b.t. de railprojecten: Rob Bakker 070-4417356 en Frank Appelman 070-4416922.

  9. RandstadRail
  RandstadRail verbindt de stadscentra van Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer en ontsluit de tussenliggende woon- en werkgebieden. RandstadRail bestaat uit drie lightrailverbindingen en een snelle buslijn. Tussen Den Haag en Zoetermeer betreft het twee railverbindingen. Op het traject Den Haag – Rotterdam rijdt RandstadRail (metrolijn E) in een half uur van en naar metrostation Rotterdam Centraal. Sinds eind 2011 kunnen reizigers rechtstreeks door naar Slinge op de zuidoever. Randstadrailtrams komen ook op lijn 2. Het eindpunt van lijn 4 wordt doorgetrkken naar Zoetermeer/Bleizo.

  • Fase project: In exploitatie
  • Overheden: Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, website Randstadrail
  • Contact: Contactformulier op website

  10. Hoekse lijn
  De Stadsregio Rotterdam wil de spoorverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland ombouwen tot een hoogfrequente lightrailverbinding. De lightrail zal bij Schiedam aansluiten op metrolijn B. Daarmee ontstaat een directe verbinding tussen Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en het centrum van Rotterdam. Het ontwerp van de lightrailbaan en haltes is in een vergevorderd stadium.

Scroll naar boven